Valår 2014

posted in: Mariestad | 0

Som ordförande för lokalavdelningen i Mariestad hälsar jag dig varmt välkommen till vår hemsida. Här presenterar Kristdemokraterna i Mariestad den lokala kommunpolitiken. Vi hoppas att du väljer att lägga din röst på just Kristdemokraterna i det kommunala, i det regionala … Läs mer

Lönsamma eltåg

posted in: Karlsborg | 0

Karlsborgsbanan: Lönsamma eltåg ger nordöstra Skaraborg hållbar utveckling Västra Götalandsregionens utredning om en framtida potential för Karlsborgsbanan är ute på remiss. Karlsborgs kommun anser att utredningen innehåller värdefull information och visar att stråket längs Karlsborgsbanan har en bra framtida potential … Läs mer

Behöver vi en samvetsklausul?

posted in: Karlsborg | 0

Debattartikel Kristdemokraten Det kluvna samvetet? Behöver vi en samvetsklausul? Den senaste tiden har det förts diskussioner om samvetsfrihet inom vården. I vårt land har vi yttrande och åsiktsfrihet. Ytterst är vi ansvariga för etiska och moraliska ställningstaganden genom vårt samvete. … Läs mer

Behövs arbetsförmedlingen?

posted in: Karlsborg | 0

Debatt. Artikel SLA DEN 13 MARS 2013. Numera utsätts Arbetsförmedlingen för kraftig kritik. Sedan 2007 har 18 miljarder som staten har anslagit till Arbetsförmedlingen inte utnyttjats till jobbskapande åtgärder utan har betalats tillbaka till staten. Riksrevisionen riktar kritik mot att … Läs mer

Vitsippspriset 2014

posted in: Tibro | 0

Vitsippspriset delas ut varje år i de kommuner där kristdemokraterna är aktiva och det är tredje gången vi gör det i Tibro. 2012 tilldelades priset Jan-Inge och Ewa Thörn för dras engagemang och idé kring äldremässan här i Tibro. En … Läs mer

Kommunikationer

posted in: Karlsborg | 0

”Bra kommunikationer är nödvändiga ” KD vill att kommunikationerna till och från Karlsborg är lättillgängliga och ändamålsenliga med bra buss och tågförbindelser med målsättningen att människor föredrar att resa kollektivt. Samarbete med andra kommuner kan innebära nya lösningar. Förbättra bussförbindelser … Läs mer

Vård.Hälsa.Miljö

posted in: Karlsborg | 0

”Miljö är hälsa” KD betonar förvaltarskapstanken med att aktivt skydda och bevara livsbetingelserna för vår och kommande generationer. I folkhälsoarbetet ska hänsyn tas till en god arbetsmiljö, lindra effekterna av trafikgenomfarten, bidra till inköp av miljövänliga produkter, ställa krav på … Läs mer

1 2 3 4 5 50