Puman ryter till

posted in: Conny Brännberg | 0

(null)

Puman på Rådhustorget i Umeå blev snabbt en rikssnackis. Verket heter Listen och är skapat av Camilla Akraka. Den är uppförd som ett Metoo-monument. Frågorna kring jämlikhet och jämställdhet måste alltid hållas levande, en slags daglig kamp.

Rusta upp järnvägsnätet

posted in: Conny Brännberg | 0
 

Kristdemokraterna har nu tagit ställning till höghastighetståg i Sverige. Beslutet vid rikstinget blev att det viktigaste är en upprustning av våra nuvarande stambanor men också att vi kan vara med om en utbyggnad. Men att satsa många hundra miljarder på höghastighetståg på nya stambanor är inte något som partiet kommer att medverka till.

Vi konstaterar att allt fler vill åka tåg. Det är en positiv trend och mycket tyder på att den kommer att bestå. Däför är det oerhört angeläget att vi gör stora satsningar på upprustning. Tyvärr kan vi konstatera att underhållsbehovet är oerhört stort.
Jag tillhör dem som tror på ”marknaden”  och avreglering, men då det gäller järnvägar behöver vi nog tänka om. I dag har vi leverantörer och underleverantörer och dessa har också underleverantörer. Ingen verkar bry sig om det vardagliga underhållet utan man rycker ut med stora insatser då något behöver lagas. Det är nog dags att se över både Trafikverkets roll och tågoperatörernas. För oss som använder Västra Stambanan (jag åker tåg nästan dagligen) så konstaterar vi att det är också väldigt mycket gods som transporteras och att det ofta blir konkurrens med persontransporterna. Det är också en tydligt trend att allt mer av gods flyttas till järnvägen från lastbilar. Detta ställer ändå större krav på järnvägsnätet.
Kristdemokraterna kommer nu att verka för en kraftig upprustning av järnvägarna och skickar idén om höghastiighetståg på framtiden.

Vi värnar Public Service

posted in: Conny Brännberg | 0
 
Kristdemokraterna vill verka för Public Service. Att vara radio och TV i allmänhetens tjänst förpliktigar. Därför menar partiet att såväl Sveriges Television som Sveriges Radio ska ha ett utbud som tar ansvar för en objektiv och saklig granskning men också verka folkbildande. Då det gäller Utbildningsradion har den fokus på att erbjuda kunskap och bildning och fyller idag en viktig funktion. Men då det gäller framför allt SVT finns det anledning att se över programutbudet. Idag visas rörlig bild i många olika fönster och utbudet är enormt och hela världens utbud finns tillgänlgti via modern teknik. Därför är det angeläget att att betona demokratiperspektivet. Masskommunikationsmedierna har en viktig roll för att informera, granska och kommentera, men då det gäller underhållning/nöje finns det andra kommunikationskanaler som kan utveckla dessa områden. Det är inte den primära uppgiften för Public Service.
Vi talar ofta om jämlikhet. Alla ska ha rätt till ett basutbud av nyheter och samhällsprogram som når alla hushåll. Detta ska finansieras solidariskt. De kommersiella kanalerna kommer aldrig att nå alla och deras utbud kommer att ha ett specifikt syfte. Det kan vara förenligt med idén om public service, men vi behöver säkra att SR och SVT altid har ”allmänheten” i fokus.
En annan aspekt har också att göra med lokaliseringen av journalister. Vi ser att medielandskapet är under stark förändring och att många orter saknar granskande journalister. De tradionella mediehusen genomgår en stark strukturförändring och Public Service måste garantera ett ”hela landen”-perspektiv.
Många menar att Kristdemokraternas nya mediepolitik innebär ett hot mot yttrandefriheten. Det är precis tvärtom. Vi menar att Public Service är så viktigt att det ska värnas men också spetsas till. Därför vill vi att resurserna ska använda för ”kärnverksamheten”. En rad nöjes- och underhållningsprogram kan andra ansvara för och tittarna avgör vilka kanaler som de ska använda.
Vi ser också stora förändringar av distributionsledet genom de nya och många streamingstjänsterna. Detta ställer också stora krav på Public Service och inte minst är det angeläget att ”arkivmaterial” görs tillgängligt.
KD har bestämt sig för att verka för ett starkt och fristående Public Service med en viktig samhällsgranskande och informativ roll. Det är tydligt att en del program av underhållningskaraktär får produceras av andra och att tittarna får aktivt välja vilken kanal de ska ta del av.

Kulturstrategin är antagen

posted in: Conny Brännberg | 0
Regionfullmäktige har antagit en ny kulturstrategi. Framöver kommer vi att ha ett gemensamt dokument för själva strategin, kulturplanen och den regionala biblioteksplanen. Det har varit ett omfattande arbete som bedrivits inom Koncernavdelning Kultur. Över 1300 personer har deltagit i över 30 olika dialoger. Idèn med strategin är inte att vi som politiker ska ha ett ovanifrånperspektiv och anta ett dokument som ska ”tryckas ut” i olika verksamheter. Det är snarare tvärtom, det är iakttagelser från fältet som utgör de bärande tankarna. Det innebär att det finns indiivider eller organisationer som redan idag bär dessa idéer men genom samverkan kan vi stärka dess och växla upp medlen.
 
När regionfullmäktige debatterade strategin var det lovord från alla partier. Det känns verkligen bra som en start för ett viktigt dokument.
 
Nu inleds nästa fas nämligen att denna plan ska utgöra riktlinjen för de förflyttningar som vi vill göra de kommande åren.
 
 
 

MIK är i fokus denna vecka

posted in: Conny Brännberg | 0
Under några dagar kommer människor från hela världen att samlas kring MIK (Medie- och informationskunnighet). Vi har förmånen som Västra Götalandsregion att få vara värd för denna årliga konferens. När Bok- och Biblioteksmässan slår upp sina portar så är Medievetenhet ett av temana. Mängder av montersamtal, seminarier och evenemang kommer att äga rum för att lyfta fram vikten av läsfrämjande, källkritik och att få igång samtal kring dessa angelägna frågor. Jag har under många år arbetat med dessa frågor och rest inom Hem- och Skolarörelsen under några årtionden. Då mötte jag tusentals föräldrar. Idag ingår dessa frågor i mitt uppdrag som kulturpolitiker. Med anledning av att dessa frågor nu är aktuella finns några debattinlägg. Detta publiceras i tidningen Dagen 24 sep.

Allemansrätten är fantastisk!

posted in: Conny Brännberg | 0

(null)

Ibland tar man saker för givet. Som allemansrätten. Jag har bott i ett land där man möttes av skyltar med förbud och privat mark då man ville gå ut i skogen. Sverige är fantastiskt och många av oss gillar att vara ute i skogen nu då det är bär- och svampsäsong.
Att fritt få ströva i skog och mark är en tillgång och något vi värdesätter.

Partikväll i kulturens tecken

posted in: Conny Brännberg | 0

Förra mandatperioden var det ofta samtal om målande i vår regionfullmäktigegrupp. Tre av våra ledamöter träffades för att måla akvarell och vid våra fikastunder talade de ofta om detta. Via sociala medier har de visat sina alster. I går hade de vernissage
för oss i den nya regionfullmäktigegruppen. Anne-Lie Sundling, Kristina Carlsson och Eva-Lott Gram gav oss en insikt i vattenfärgteknikens värld och visade sina verk. Så intressant, lärorikt och inspirerande. Vi hade lagt mötet till Öckerö hembygdsgård
så det blev en kväll i kulturens tecken. 

Svenska ingenjörer imponerar

posted in: Conny Brännberg | 0

(null)

Jag har de senaste åren varit vid Slussen ungefär en gång i månaden. Då har jag följt den enorma satsning på infrastruktur som görs. Det finns en intressant utställning och mycket info på nätet som man kan följa det på många sätt (tex www.skanska.se).
Det är en imponerande ingenjörskonst som ligger bakom, men också många skickliga hantverkare som varje dag kommer närmare målet. Den första slussen byggdes 1642. Någon gång 2022 planerar man att det ska vara klart. Under en tid är det lite strul för alla
som passerar men då man vet att det blir bra framöver står man ut med lite utmaningar.

1 2 3 4 239