Seminarium om MIK (Medie- och informationskunnighet)

posted in: Conny Brännberg | 0
 

Även i år fortsätter vi på temat Medie- och Informationskunnighet för vårt seminarium på Almedalen. Förra året gav mersmak. För oss i Västsverige har MIK-frågorna varit levande under många år. Det arbete som främst filmpedagogerna startade har nu många andra yrkesgrupper anamman och då inte minst våra bibliotekarier. Det finns många ingångar i denna fråga. En är att läsförståelsen minskar bland svenska skolelever. När PISA-rapporten 2015 visade på att svenska elever inte håller internationell standard då det gäller läsförståelse startades mängder av insatser för att stötta skola i deras uppdrag. Idén var att initiera mängder av insatser för att bidra. Kopplat till detta visar det sig att många inte är källkritiska utan sväljer allt det som de läser som en ”sanning”. Därför behöver vi utbildning och det gäller också vuxna. Anette Novak, munera chef för Medierådet anser att det behövs ett medieborgarmärke. Något vi stöttar.

Samtidigt så minskar också den journalistiska närvaron på många orter i landet. Då uppstår andra ”publicister” och då inte alltid som oberoende, och kritiskt granskade journalister. Samtidigt så har också medierna ibland valt att publicera vädligt vinklade artiklar och därför har en misstro till medier vuxit fram. För de seriösa mediehusen är detta angelägna frågor. Särskilt då marknaden förändras och ingen vill tappa sina kunder.
Vårt seminarium beskrivs på detta sätt i Almedalens programguide:

Desinformation, mediemisstro och näthat – Sverige behöver en nationell MIK-strategi

Arrangör:
                                                                                                                                                                        Västra Götalandsregionen                
Dag:
                                        1/7 2019 09:15 – 10:00                
Evenemangskategori:
                        Seminarium                    
Evenemangstyp:
                                        Seminarium                
Ämnesområde:
                                        Kommunikation/information                
Ämnesområde 2:
                                                    Media/journalistik                    
Språk:
                                        Svenska                
Plats:
                                        Strandvägen, H551                
Platsbeskrivning:
                                                    Strandvägen mitt emot Almedalsparken                    
 
                                                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivning av samhällsfrågan                

Utbildningsbakgrund blir allt mer avgörande för hur man konsumerar och värderar nyheter när näthat, desinformationsspridning och misstro mot medier blir vanligare. Hur ska stat, region och myndigheter samverka för att vända utvecklingen och göra svenska medborgare till medieborgare?

Utökad information om evenemanget                        

Medie- och informationskunnighet (MIK) står högt på agendan:  Regeringen har tillsatt en nationell utredare för att öka motståndskraften mot desinformation, propaganda och näthat. Västra Götalandsregionen står värd för UNESCO-konferensen Global Media and Information Literacy 2019, samtidigt som Bokmässan uppmärksammar MIK-temat i år. Statens medieråd föreslår att införa ett nationellt medieborgarmärke för att göra alla invånare i Sverige till MIK-kunniga medieborgare. Hur går vi tillväga för att genomföra det – och när får vi en nationell MIK-strategi? I diskussionen möts representanter från stat och region, Statens Medieråd, SVT och Göteborgs universitet för att diskutera hur vi tillsammans kan motverka desinformation och näthat samt hur Sverige kan bli världens mest mediekunniga land.

Medverkande:
  •                                                                                                                                                                                                                                 Hanna Stjärne, VD, Sveriges Television (SVT)
  • Anette Novak, direktör, Medierådet
  • Anna Sibinska, riksdagsledamot, (MP) Kulturutskottet
  • Carl Heath, nationell utredare
  • Ulla Carlsson, Unesco-professor i yttrandefrihet, Göteborgs universitet
  • Conny Brännberg, ordf kulturnämnden, (KD) Västra Götalandsregionen
  • Daniel Andersson, 1 vice ordf kulturnämnden, (L) Västra Götalandsregionen
  • Katti Hoflin, moderator, kulturchef Västra Götalandsregionen

Eldsjälar är viktiga

posted in: Conny Brännberg | 0
Ordet eldsjäl är fascinerande. Det är svårt att översätta till andra språk men uttrycker något som är fascinerande. En eldsjäl drivs av en inre passion och är beredd att lägga tid och engagemang på sitt intresse. Bilden ovan är från en utställning som just nu pågår i Binnebergs Tingshus. Verksamheten drivs av några eldsjälar. Under årens lopp har de visat många intressanta konstutställningar. Utställningen som nu visas heter ”Bord – Duka dig!” och är gjord av Henrik Fredriksson som är ännu en eldsjäl. Hans passion handlar om dukningar. Vernissagen inleddes med ett föredrag där Henrik gjorde en historisk beskrivning av de kungliga representationsmåltiderna och då han kom in på dukar och brytning av servetter kunde ingen ungdå hans passion för ämnet. Utställningen består av ett antal uppdukade bord och är en inspiration för den som vill lära sig att duka representativt. De brutna servetterna är i sig värt ett besök.
Att vi gång på gång blir inbjudna till olika typer av kulturengagemang i Binneberg handlar om att det finns en grupp människor som drivs av en passion att dela med sig. Sanna eldsjälar!

Vilket EU vill du välja?

posted in: Conny Brännberg | 0
I morse läste jag DN och den första stora intervjun med Karin Karlsbro. Jag behövde inte läsa många rader för att förstå att det EU som Liberalerna vill ha är helt annorlunda det som Kristdemokraterna vill se. Frankrikes president Macron propagerar för ett EU som tar över en rad nationella parlaments ansvar. Ett federalistiskt EU där mycket makt flyttas till ”toppen” i Bryssel. På den vägen går också svenska liberalerna.
KD har bestämt sig för en ”lagom”-väg. Den innebär att varje fråga placeras där den bäst hör hemma. Subisidiaritet kallas det. Den nivå som kan fatta det mest effektiva beslutet ska ta det. För oss Kristdemokraterna utgår vi då alltid från köksbordet. Det en individ eller familj själva kan avgöra ska de också bemyndigas att själva få avgöra. Därför är EU i många fall en lämplig nivå.
KD säger nej till en superstat. Vi säger nej till att EU ska få införa en ny EU-skatt. Vi säger nej till Euron. Vi säger nej till en gemensam armé. Men vi är egentligen inget NEJ-SÄGAR-PARTI. Men vi vill vara tydliga i en rad frågor. Många tror att liberalism står för frihet, men i praktiken innebär den nu anslagna politiken från liberalernas sida att friheten minskar. Det säger vi nej till.
Ordet lagom är svårt att definiera men jag tycker att det fångar ändå in ambitionen att kunna både gasa och bromsa samtidigt.
Det är bra att L är tydliga. Då finns det alternativ för väljarna. Som jag uppfattar svenskarna så är de flesta för EU men anser att det redan idag har vuxit för mycket och att man är oroad över en ökad administration och om det blir ett Brexit också att de svenska avgifterna kommer att bli alltför stora i förhållande till nyttan med EU. Det är så engeläget att vi får rätt representanter i Europaparlamentet men också rätt svenska ministrar i vår egen regering så att Sverige alltid har goda representanter i den europeiska gemenskapen. Att L väljer att stötta nuvarande regering utan att själv vilja ha statsråd är också en gåta för mig.

Konst på resecentrum

posted in: Conny Brännberg | 0
Jag reser mycket kollektivt. Hemma i Skövde blir det ofta väntan på resecentrum och då brukar jag använda tiden till att gå på konstutställning. Det är Jernhusen och Nationalmuseum som gör denna annorlunda konsturställning på ett antal resecentrum. Bilden ovan är från Hässleholm där jag tog denna bild. Till skillnad från Skövde hade de där en hel vägg med bilder, men hur jag än försökte ta den bilden så blev det alltid något naket med. Då tänkte jag att sådana bilder kanske blir blockade på sociala medier och därav bilden ovan. För oss är det inte något främmande att se nakna personer i konsten, men så är det inte i alla länder. Utställningen består av ett antal verk som finns på Nationalmuseum. Särskilt under tiden då museet var stängt för sin omfattande renovering blev detta en påminnelse om Nationalmuseum. Även om museet finns öppet igen så hänger bilderna kvar. Utöver möjligheten att se bilderna kan man också ladda ned en app och ta del av mer kunskap och insikt kring verken. Detta är en mycket lyckad satsning och gör att vi resenärer får möjlighet till en konstvandring på flera resecentrum runt om i landet. En lyckad satsning, helt enkelt.

Make EU lagom again

posted in: Conny Brännberg | 0

Samarbete – inte superstat!

EU ska fokusera på frågor som kräver gemensamma lösningar, och hålla sig borta från sådan som bättre sköts på nationell nivå. EU ska vara lagom.

EU behöver vara lagom, inte i sin vilja eller kraft att lösa problem, men i ambitionen kring vilka frågor unionen kan och bör ägna sig åt. Lösningarna på europasamarbetets problem ligger inte i att göra välfärdsfrågor, eller detaljer i arbetsmarknadspolitiken till angelägenheter för Bryssel.

Lagom handlar också om att inse begränsningar för vad som kan regleras och hur. Att kräva internetfilter, som det som beslutats om idag, är inte en lagom syn på hur EU-lagstiftning skall utformas.

Kristdemokraterna vill ha ett EU som fortsätter utveckla den inre marknaden, som tar ansvar för miljöproblemen och som är en tydligare röst för demokrati, handel och mänskliga rättigheter – såväl inom unionen som utanför. Att lösa dessa uppgifter är inte lagom i någon rimlig bemärkelse, utan tvärt om ett mycket omfattande åtagande. Men det är en lagom ambitionsnivå med bättre förutsättningar att lyckas än drömmen om en union som ständigt växer i maktomfång.

Vi befinner oss just nu i en tid då vissa politiska ledare i Europa vill att EU:s uppdrag ska vara allt annat än lagom. EU-kommissionens ordförande Jean Claude-Juncker har talat om ett Europas förenta stater och Frankrikes regering säger sig vilja bygga ett Europeiskt imperium. De federalistiska maktambitionerna hotar grunden för hela gemenskapen. I viljan att centralisera allt mer makt riskerar friktionen mellan Europas befolkningar att öka.

Därför behöver ambitionerna för EU:s maktsfär vara just lagom och återgå till de uppgifter som är kärnan för samarbetet. EU behöver bli lagom igen.

Den 26:e maj har du möjlighet att göra din röst hörd, för vilket typ av EU-samarbete du vill ha. 

Vill du vara med och arbeta för ett lagom EU tillsammans med oss? Bli medlem här: 

 

kd.nu/blimedlem

Vi vill samtala med alla

posted in: Conny Brännberg | 0
kristdemokraterna har beslutat att det är OK att samtala med alla partier. Några har uppfattat beskedet som självklart. Att partier som är demokratiskt valda samtalar med varandra framstår som en del av det inre demokratiska arbetet, men andra har menat att ”ytterkantspartier” pratar man inte med.
Beskedet om att vi ska samtala med alla, i klartext innebär detta V och SD, eftersom vi redan pratar med övriga partier. Men vi säger också att i första hand vill vi bilda en allians igen.
Sedan några månader tillbaka råder ett nytt politiskt landskap i Sverige. Blocken har upphört och mycket tyder på att det är minoriteter som leder. Så är det i riksdagen och i mitt fall så tillhör jag en minoritetsledning såväl i Västra Götalandsregionen som i Skövde kommun.
För oss innebär det att vi nu kommer att samtala med alla partier för att se var vi får stöd i våra sakfrågor. Ibland kan vi inte komma fram till samma slutsats med andra partier, på grund av den ideologiska bas, som varje parti utgår ifrån. Ibland är det väldigt stora skillnader, t ex om allt ska göras i egenregi (t ex hälso- och sjukvård) eller om ”marknaden” kan få möjlighet att ta ansvar för välfärdssektorn.
Under en tid har Ebba Busch Thor trätt fram som en stark ledare och kommit med förslag och initiativ som andra måste förhålla sig till. Några menar att hon kan bli Sveriges första statsminister. Inom kristdemokraterna uppskattar vi henne rejält och står bakom henne. Så börjar det också bli utanför vårt parti. I flera undersökningar ser vi att hennes förtroende ökar och allt fler svenskar säger att de ska rösta på KD. Dessutom ansluter sig nya väljare till oss som medlemmar varje dag. I Skövde, där jag har min hemmaarena, har vårt medlemsregister ökat med över 20% sedan årsskiftet. Just nu är det vind i seglen för KD och till stor del har det med vår partiledare att göra, men hon betonar alltid att vi är ett stort lag som arbetar tillsammans.

David Lega inspirerar inför Europaparlamentsvalet

posted in: Conny Brännberg | 0
Det går bra för Kristdemokraterna i många olika mätningar. Det bådar gott inför det stundande Europarlamentsvalet. KD har en stark valsedel som toppas av Sara Skyttedal och David Lega. I dag var det partidistriktsårsmöte för Kristdemokraterna i Skaraborg och på plats fanns David Lega. Det blev ett inspirerande tal där det framgick att KD har en EU-vänlig linje, men säger tydligt nej till att EU ska ta över och bli en federation. David var väldigt tydlig med att han ska verka för mänskliga rättigheter och att Sverige får behålla så stor makt över sina egna beslut som är möjligt. Han förklarade EU-frågorna på ett enkelt, men ocksp väldigt klokt sätt, och det haglade också frågor från publiken över honom.
Listan toppas av Sara Skyttedal och David är tvåa. De första opinionsundersökningarna som kommit tyder på att två mandat för KD är fullt möjligt. Men den ökande opinionen kan det också bli ett tredje mandat och på den platsen finns Liza-Maria Norlin. Jag kommer att vara mycket aktiv under valrörelsen men har inte avsikten att själv bli parlamentariker men kommer att aktivt bidra till att vi får en god KD-representaion i Bryssel.

Vi bygger ett nätverk

posted in: Conny Brännberg | 0
 

Runt om i landet har kristdemokraterna fått ledande uppdrag inom kulturnämnder. Eller som det oftast handlar om kultur/fritid/idrott. Att arbeta med dessa frågor är starkt förknippad med vad vi menar att ett väldfärdssamhälle ska innehålla. Kultur handlar om en inre odling och vi menar att kultur berikar. Vad vi gör på vår fritid har också stor betydelse för vår folkhälsa. Kristdemokraterna menar att civilsamhället är oerhört viktigt och att ingå i en förening och dess gemenskap är berikande. Riksidrottsförbundet har en devis som heter ”rörelseförståelse är lika viktigt som läsförståelse” och det sammanfattar bra varför vi menar att denna sektor behövs. För oss kristdemokrater är också gemenskap över generationerna viktigt. Att utöva eller ta del av kultur och idrott är något vi gärna gör tillsammans. Vi vill verka för att familjer får möjligheten att göra sådant tillsammans. Därför betonar vi tillgänglighet till våra institutioner och arenor. Att göra tillsammans är viktigt. Det är t ex intressant att notera att många av de stora rockstjärnorna som nu själva är i ”pensionsålder” drar stor publik och att det inte är ovanligt att tre generationer går tillsammans. Paul McCartney är ett sådant exempel. Han är född 1942 och drar stor publik.  

Bilden ovan är några av oss kristdemokrater som är engagerade inom kultursektorn. Vi möts vid olika tillfällen för att stötta och inspirera varandra. Denna gång möttes vi i Eskilstuna under Folk och Kultur.
1 2 3 4 238