Kulturstrategin är antagen

posted in: Conny Brännberg | 0
Regionfullmäktige har antagit en ny kulturstrategi. Framöver kommer vi att ha ett gemensamt dokument för själva strategin, kulturplanen och den regionala biblioteksplanen. Det har varit ett omfattande arbete som bedrivits inom Koncernavdelning Kultur. Över 1300 personer har deltagit i över 30 olika dialoger. Idèn med strategin är inte att vi som politiker ska ha ett ovanifrånperspektiv och anta ett dokument som ska ”tryckas ut” i olika verksamheter. Det är snarare tvärtom, det är iakttagelser från fältet som utgör de bärande tankarna. Det innebär att det finns indiivider eller organisationer som redan idag bär dessa idéer men genom samverkan kan vi stärka dess och växla upp medlen.
 
När regionfullmäktige debatterade strategin var det lovord från alla partier. Det känns verkligen bra som en start för ett viktigt dokument.
 
Nu inleds nästa fas nämligen att denna plan ska utgöra riktlinjen för de förflyttningar som vi vill göra de kommande åren.
 
 
 

MIK är i fokus denna vecka

posted in: Conny Brännberg | 0
Under några dagar kommer människor från hela världen att samlas kring MIK (Medie- och informationskunnighet). Vi har förmånen som Västra Götalandsregion att få vara värd för denna årliga konferens. När Bok- och Biblioteksmässan slår upp sina portar så är Medievetenhet ett av temana. Mängder av montersamtal, seminarier och evenemang kommer att äga rum för att lyfta fram vikten av läsfrämjande, källkritik och att få igång samtal kring dessa angelägna frågor. Jag har under många år arbetat med dessa frågor och rest inom Hem- och Skolarörelsen under några årtionden. Då mötte jag tusentals föräldrar. Idag ingår dessa frågor i mitt uppdrag som kulturpolitiker. Med anledning av att dessa frågor nu är aktuella finns några debattinlägg. Detta publiceras i tidningen Dagen 24 sep.

Allemansrätten är fantastisk!

posted in: Conny Brännberg | 0

(null)

Ibland tar man saker för givet. Som allemansrätten. Jag har bott i ett land där man möttes av skyltar med förbud och privat mark då man ville gå ut i skogen. Sverige är fantastiskt och många av oss gillar att vara ute i skogen nu då det är bär- och svampsäsong.
Att fritt få ströva i skog och mark är en tillgång och något vi värdesätter.

Partikväll i kulturens tecken

posted in: Conny Brännberg | 0

Förra mandatperioden var det ofta samtal om målande i vår regionfullmäktigegrupp. Tre av våra ledamöter träffades för att måla akvarell och vid våra fikastunder talade de ofta om detta. Via sociala medier har de visat sina alster. I går hade de vernissage
för oss i den nya regionfullmäktigegruppen. Anne-Lie Sundling, Kristina Carlsson och Eva-Lott Gram gav oss en insikt i vattenfärgteknikens värld och visade sina verk. Så intressant, lärorikt och inspirerande. Vi hade lagt mötet till Öckerö hembygdsgård
så det blev en kväll i kulturens tecken. 

Svenska ingenjörer imponerar

posted in: Conny Brännberg | 0

(null)

Jag har de senaste åren varit vid Slussen ungefär en gång i månaden. Då har jag följt den enorma satsning på infrastruktur som görs. Det finns en intressant utställning och mycket info på nätet som man kan följa det på många sätt (tex www.skanska.se).
Det är en imponerande ingenjörskonst som ligger bakom, men också många skickliga hantverkare som varje dag kommer närmare målet. Den första slussen byggdes 1642. Någon gång 2022 planerar man att det ska vara klart. Under en tid är det lite strul för alla
som passerar men då man vet att det blir bra framöver står man ut med lite utmaningar.

Vikten av att ladda batterierna

posted in: Conny Brännberg | 0
Nu är jag tillbaka ”på jobbet”. Som politiker har man inte ett jobb på liknande sätt som jag varit van vid, från t ex mitt ”riktiga” jobb som gymnasielärare. Men helt plötsligt började allting ”snurra igång” riktigt rejält. Många hör av sig, med massor av olika behov eller tankar, och mitt i detta ska jag strukturera upp arbetet inom det lag som jag leder. Jag har seglat i min ungdom och vet den fantastiska känslan som uppstår då stiltjet byts till en vind som fyller seglen och man får fart.
Det känns mycket positivt att många hör av sig, men jag blir då också väldigt tacksam för att jag under sommaren kunde vara mötesfri under flera veckor. Även om det var en del telefonsamtal och dagliga stunder vid tangentbordet, så var det vila. Att kunna ladda sina batterier med regelbundet är oerhört viktigt. Jag har inget emot att arbeta hårt och är van vid långa arbetsdagar, men är också övertygad om vikten av vila. En princip från skapelsen var att skapa en rytm där en av sju dagar var ägnad åt vila. Det är nog en rätt bra princip. Just nu är jag tacksam för att det blev en sammanhängande vila under sommaren och bilden ovan är från den strand som jag besökte flera gånger i sommar. Det är en bild som finns med på min näthinna och påminner mig om vikten att vila och att ladda batterierna.

En rundare region

posted in: Conny Brännberg | 0

(null)

Att resa kollektivt är bra. Ur många aspekter. men bilen behövs också. Många verkar tänka att alla bor nära Metron. Så är ju inte fallet. En av de stora skärningspunkterna i svensk politik handlar om Stad-Land. Många bor utanför städerna och därför är
bilen en nödvändighet. Jag tror att det är bra med en levande landsbygd och därför bör också samhället stötta de som bor utanför städerna. Ett sådant sätt är generösa reseavdrag. Som kulturpolitiker ser jag att barn som bor i staden ofta kan resa till
kulturskolan med kollektivtrafiken. Barn på landet är ofta helt beroende av att föräldrar eller andra vuxna skjutsar. Alla avdrag i dag är kopplade till arbeten, men vi får inte glömma vikten av att man är aktiv i civilsamhället eller kan delta i offentliga
erbjudanden  på ett rättvist sätt.

Seminarium om MIK (Medie- och informationskunnighet)

posted in: Conny Brännberg | 0
 

Även i år fortsätter vi på temat Medie- och Informationskunnighet för vårt seminarium på Almedalen. Förra året gav mersmak. För oss i Västsverige har MIK-frågorna varit levande under många år. Det arbete som främst filmpedagogerna startade har nu många andra yrkesgrupper anamman och då inte minst våra bibliotekarier. Det finns många ingångar i denna fråga. En är att läsförståelsen minskar bland svenska skolelever. När PISA-rapporten 2015 visade på att svenska elever inte håller internationell standard då det gäller läsförståelse startades mängder av insatser för att stötta skola i deras uppdrag. Idén var att initiera mängder av insatser för att bidra. Kopplat till detta visar det sig att många inte är källkritiska utan sväljer allt det som de läser som en ”sanning”. Därför behöver vi utbildning och det gäller också vuxna. Anette Novak, munera chef för Medierådet anser att det behövs ett medieborgarmärke. Något vi stöttar.

Samtidigt så minskar också den journalistiska närvaron på många orter i landet. Då uppstår andra ”publicister” och då inte alltid som oberoende, och kritiskt granskade journalister. Samtidigt så har också medierna ibland valt att publicera vädligt vinklade artiklar och därför har en misstro till medier vuxit fram. För de seriösa mediehusen är detta angelägna frågor. Särskilt då marknaden förändras och ingen vill tappa sina kunder.
Vårt seminarium beskrivs på detta sätt i Almedalens programguide:

Desinformation, mediemisstro och näthat – Sverige behöver en nationell MIK-strategi

Arrangör:
                                                                                                                                                                        Västra Götalandsregionen                
Dag:
                                        1/7 2019 09:15 – 10:00                
Evenemangskategori:
                        Seminarium                    
Evenemangstyp:
                                        Seminarium                
Ämnesområde:
                                        Kommunikation/information                
Ämnesområde 2:
                                                    Media/journalistik                    
Språk:
                                        Svenska                
Plats:
                                        Strandvägen, H551                
Platsbeskrivning:
                                                    Strandvägen mitt emot Almedalsparken                    
 
                                                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivning av samhällsfrågan                

Utbildningsbakgrund blir allt mer avgörande för hur man konsumerar och värderar nyheter när näthat, desinformationsspridning och misstro mot medier blir vanligare. Hur ska stat, region och myndigheter samverka för att vända utvecklingen och göra svenska medborgare till medieborgare?

Utökad information om evenemanget                        

Medie- och informationskunnighet (MIK) står högt på agendan:  Regeringen har tillsatt en nationell utredare för att öka motståndskraften mot desinformation, propaganda och näthat. Västra Götalandsregionen står värd för UNESCO-konferensen Global Media and Information Literacy 2019, samtidigt som Bokmässan uppmärksammar MIK-temat i år. Statens medieråd föreslår att införa ett nationellt medieborgarmärke för att göra alla invånare i Sverige till MIK-kunniga medieborgare. Hur går vi tillväga för att genomföra det – och när får vi en nationell MIK-strategi? I diskussionen möts representanter från stat och region, Statens Medieråd, SVT och Göteborgs universitet för att diskutera hur vi tillsammans kan motverka desinformation och näthat samt hur Sverige kan bli världens mest mediekunniga land.

Medverkande:
  •                                                                                                                                                                                                                                 Hanna Stjärne, VD, Sveriges Television (SVT)
  • Anette Novak, direktör, Medierådet
  • Anna Sibinska, riksdagsledamot, (MP) Kulturutskottet
  • Carl Heath, nationell utredare
  • Ulla Carlsson, Unesco-professor i yttrandefrihet, Göteborgs universitet
  • Conny Brännberg, ordf kulturnämnden, (KD) Västra Götalandsregionen
  • Daniel Andersson, 1 vice ordf kulturnämnden, (L) Västra Götalandsregionen
  • Katti Hoflin, moderator, kulturchef Västra Götalandsregionen
1 2 3 4 165