Stärk det nordiska kultursamarbetet

posted in: Conny Brännberg | 0
 
Under några dagar har kulturpolitiker från de nordiska länderna varit samlade i Malmö för att tala om Nordisk Kulturpolitik. Mötet kallades för Nordiskt Kulturpolitiskt Toppmöte. På sociala medier finns det mer under taggen nordicsummitforculture. Det var ”handplockade” lokala, regionala och nationella politiker eller tjänsteperson från organ som arbetar på nationell eller nordisk nivå. Alla som var intresserade att delta hade möjlighet att anmäla sig men sedan valdes ett antal representativa personer ut som fick företräda sitt område eller funktion. Stor del av mötet handlade om att dela erfarenheter i form av bordssamtal. På detta sätt fick jag insikter från Danmark, Finland, Norge, Island och Åland. Även Färööarna hade representation men inte vid ”mitt” bord.
Jag blev stärkt i att vi ska utveckla det nordiska samarbetet. Idén som planterades i mitt huvud var att om 28 miljoner nordbor går samman blir vi en stark nordlig kulturnod i Europa.
Vi har redan ett antal verksamheter där vi samverkar. Bilden ovan är från Skärhamn på Tjörn där vi har det Nordiska Akvarellmuseet, ett exempel på nordisk samverkan.
Jag kommer att via mitt uppdrag inom SKL att verka för en förstärkning av det nordiska kulturutbytet.
 

Utan spaning – ingen aning

posted in: Conny Brännberg | 0
Under några dagar har vi gäster från Vilnius-regionen i Litauen. Vi har under några år haft ett samverkansavtal mellan våra regioner. I går träffades vi i Göteborg för att skriva under en förlängning av överenskommelsen att våra regioner ska regelbundet utbyta kulturella kontakter. Detta är ett led i vårt uppdrag att stärka våra internationella kontakter. Vi är en del av den europeiska gemenskapen och den bygger på folklig samverkan. Ska vi kunna hålla ihop Europa så räcker det inte med att politiska ledare träffas. Vi måste utöka kontaktytorna och träffas över olika former av gränser. Jag brukar säga att vi behöver internationella influenser, resa för att lära oss av andra, ibland resa för att bistå, men framför allt för att vi bättre ska förstå andra kulturen. Devisen jag använder ”Utan spaning – Ingen aning” är ett sätt att uttrycka detta. Vi verkar för att konstnärer ska kunna resa mellan våra regioner, att barn och unga ska mötas, att körer ska komma hit, att filmer från de olika regionerna ska visas på våra festivaler och mycket annat.
Nu är den litauiska delegationen på besök några dagar för att lära sig mer om vår region. 
 

Vi är en del av Europeiska Kulturarvsåret

posted in: Conny Brännberg | 0
 

I år är det European Year of Cultural Heritage. De europeiska länderna har beslutat att under 2018 särskilt lyfta ffam kulturarvet. Från Västra Götalandsregionen är vi med i detta och räknar med en rad händelser under året. Vi har skapat en särskild hemsida där du kan läsa mer om aktiviteterna som i dag är kända. Listan kommer sedan att kompletteras och vi tror att under 2018 har vi aktivt bidragit till att fler får ta del av kulturarvet. I vår region har vi mängder av lämningar i landskapet som vittnar om tidigare generationer, flera hundra museer/utställningar och en rad organisationer som arbetar med kulturarvet. En succé inom området är Kata Gård vid Varnhems klosterkyrka som öppnade i maj 2017 och vi räknar med att över 100 000 personer har snart varit där. Där beskrivs en intressant epok i kristnandet av Sverige och de arkeologiska utgrävningarna har lockat många. En stor del av vårt kulturarv har gått till historien men genom att samla minnen, dokumentationer eller objekt kan vi få en förståelse över hur vårt samhälle byggts upp.

Vi vill skapa det goda samhället

posted in: Conny Brännberg | 0
 
Våren är i antågande. Det växer och spirar. Grönskar och blommar. Det är en förväntan i luften. Ljusa dagar möter oss tidigt på morgonen och den härliga fågelsången hörs som ett välsjungande bakgrundsljud. Det råder också en förväntan inför 9 september då svenska folket ska gå till valurnorna. Ett parti ska väljas för kommunfullmäktige i Skövde. Inför det valet arbetar vi intensivt just nu. I Skövde är vi tre toppkandidater som arbetar tätt tillsammans. Listan toppas denna gång av Marianne Gustafson. Det har varit jag som varit frontfigur i Skövde under många valrörelser men denna gång har jag bestämt mig för att fokusera på regionvalet. Men jag finns med på andra plats till Skövde Kommunfullmäktige. På tredje plats finns en nykomling, men ändå erfaren person. Det är första gången som Isabelle Waldenvik kandiderar till fullmäktige. Men hon har denna mandatperiod varit engagerad i frågor som rör äldrepolitiken i Skövde genom sitt engagemang i vård- och omsorgsnämnden. Isabelle har också kombinationen att stärka det kristdemokratiska laget i riksdagen och kandiderar även där.
På vår agenda finns fokus på tillkomsten av det goda samhället, Vi tror på värderingar och baserar vår politiska filosofi på de värden som kristen etik bygger på. Det handlar om en människosyn som är jämställt och jämlik. För oss har vi ett unikt och absolut värde som människor och det råder ingen skillnad mellan olika människor. Denna syn får sedan mängder av praktiska konsekvenser i politiken. Vi är också kända för att lyfta fram familjen och kallas ibland för Familjepartiet. Det bygger på idén om att samhällets byggs underifrån och den lilla och nära gemenskapen är den främsta byggstenen. På vår hemsida (www.skovde.kristdemokraterna.se) kommer vi framöver att beskriva mer av vår politik.
Men precis som det spirar i vårens antågande så skapas det en förväntan även i det politiska livet och vi ser fram emot den kommande valrörelsen.

Socialdemokraterna utmanar inför valet

posted in: Conny Brännberg | 0
I går var det 1:a maj och sedvanliga demonstrationer genomfördes runt om i landet. Socialdemokraterna är experter på att vara i opposition mot sin egen regering. Att demonstrera och lyfta fram landets orättvisor tillhör socialdemokraternas paradgren.
Det brukar ofta vara stora nyheter som förmedlas, men då man läser tidningens referat av händelserna undrar man. Monica Green som idag är vice ordförande avslöjade att hon kandiderar till kommunfullmäktiges ordförande. Det är nog första gången som någon haft detta som mål. Dessutom är det egentligen ingen valfråga eftersom det är ett indirekt mål, men en tydlig markering att S vill ta över makten i Skövde. Det har sedan kommunsammanslagningen på 1970-talet alltid varit alliansen som lett Skövde. Utvecklingen av kommunen har varit stark och Skövde framstår idag som en av noderna i Västra Götalandsregionen och tar ett samlat grepp i Skaraborg. Genom ett generöst bemötande mot grannkommunerna sker en stor samverkan i delregionen. Många vill flytta till kommunen och det byggs bostäder, förskolor och nya skolor. För de som är berörda av vård och omsorg finns det självklart utmaningar, men också många som är nöjda med de insatser som kommunen eller andra vårdgivare ger. De flesta nyckeltal som vi tar fram tyder på att Skövde utvecklas väl. Som Allians För Skövde kommer vi att fortsätta denna utveckling och ber om Skövdebornas fortsatta förtroende. Det finns några helt avgörande skillnader i vår politik och det som Socialdemokraterna står för. Den största frågan handlar om vård, omsorg och skola kan ske i annans regi och därmed och rätten att ta ut vinst för verksamheten. S anser nog att det ska finnas alternativa utförare men de får inte tjäna pengar på sin verksamhet. Det vi sett efter ett antal år med alternativa vårdgivare eller utförare av skoluppdrag är att den kvalitet som de presterar ofta är högre än vad kommunal drift ger. Därför anser vi allianspartier att frågan om vinst är att ha fel fokus. Den vinst som tas ut i en verksamhet används oftast för nya investeringar och företagen kan minska sina skuldbördor. Men den fråga som är lokal och helt skiljer grupperingarna åt är satsningen på Billingens fritidsområde. Alliansen storsatsar, för Skövdebor, Skaraborgare och framtida besökare. Vi menar att denna satsning kommer att ge många positiva värden och att vi har råd med detta. S har en avvikande uppfattning. Det finns gott om övriga skiljefrågor så den framtida valrörelsen kommer att bli intressant. Alliansen kommer att satsa på fortsätta alliansledning av Skövde.
 
 

Att leda människor och möten

posted in: Conny Brännberg | 0
 
Jag har under många år varit ordförande. Dessutom i många olika sammanhang. Nu har jag samlat på mig en del erfarenheter och gillar att kunna dela dem med andra. Mitt huvudbudskap när jag undervisar om sammanträdesteknik är att skapa trygghet. En ordförande som är trygg i sin roll skapar en god stämning i en styrelse. Och motsatsen är också sann. En vimsig ordförande som inte har koll på läget skapar aldrig något bra möte. Samtidigt så försöker jag betona att man snarare leder människor än möten. Jag har fått många uppskattade ord om handboken ”Att vara ordförande och ledare”. Där har jag försökt att på ett enkelt sätt skriva ner ett antal goda råd. Men att möta intresserade personer som vill vara på ”möteskurs” är allra roligast. I dag var en sådan kursdag. Förlagd till en fantastisk miljö i Vadstena där man känner vingslag från forna dagar. Bilden ovan är en selfie på gänget som utbildades idag.

När nyckeltalen pekar rätt

posted in: Conny Brännberg | 0
 
 

Ofta när vi läser i tidningen så handlar det om sådant som gått fel eller inte fungerar. En nyhet definieras ofta som något som avviker från det vanliga. Att flera tusen personer går till sitt arbete i Skövde kommun en vanlig dag är inget som väcker någon rubrik. När de sköter sitt jobb väl och inga skandaler inträffar så kanske det inte ens blir en rad i tidningen. Men om något går galet så blir det rubriker.

Skövde kommun är mycket välfungerande och det finns mängder av positiva nyckeltal. Under många år har Allians för Skövde lett utvecklingen. Det är fyra partier som bestämt sig för att arbeta tillsammans. Nu går vi till val på några gemensamma frågor, samtidigt som respektive parti söker stöd bland väljarna. Ju större stöd man har från väljarkåren desto mer har man att säga till om i kommunen.
Kristdemokraterna talar inför valet om ”välfärdslöftet”. Även om mycket är bra i Skövde så finns det många utmaningar. Vi kommer särskilt att lyfta fram frågor kring våra äldre. Vi menar att det ska vara en rättighet att själv kunna välja äldreboende när man blir äldre. Det ska inte behöva vara en krånglig process med biståndsbedömning, utan den äldre ska själv kunna avgöra när man har behov av särskilt boende. När man fyllt 80 år ska man själv kunna fatta sådana beslut.
Vi ser också att satsningar på gemenskap är oerhört angeläget. Ensamheten är en av våra stora utmaningar. Lätt att resa kollektivt, möjlighet att själv bestämma över vad hemtjänsten ska göra, fler träffpunkter, och möjligheter till måltidsgemenskap är några av de saker som finns med i vårt kommande äldrepolitiska program.
Vi arbetar med devisen – Bästa kommunen att åldras i – och då menar vi att det finns ett framtidsperspektiv för alla åldrar i Skövde.

Lagom vila – lagom arbete

posted in: Conny Brännberg | 0
För oss förtroendevalda är det hektiska tider just nu. Vi håller på med förberedelserna av valrörelsen. Det är inte så mycket som väljarna märker, men det handlar om produktion av olika former av material som sysselsätter oss. Texter ska skrivas, trycksaker tas fram, foton och filmer ska förberedas och dessutom börjar allt fler höra av sig inför valet. Att väljarna och media är intresserade gillar vi självfallet.
Men då det är intensiva dagar så är det också viktigt att kunna släppa stressen och göra annat. Nu blev det en familjehelg som lite avbrott.
 
Det är många som använder ordet ”livspussel”. Det är väldigt många bitar i det vardagliga pusslet som hänger ihop. Om något går fel så blir det liksom problem hela vägen i den dagliga kedjan. Jag tillhör de som är tidsoptimister och är kollektivtrafikresenär. Ska jag till ett möte så tar jag det tåg som kommer så nära mötet som möjligt. I regel brukar tågen gå i rätt tid, men det händer att det blir förseningar och då skjuts hela dagen framåt eller man t om missar något.
Det finns en regel i livet som handlar om sådd och skörd. Det man sår det får man skörda. Den som stressar och får mycket uträttad kan också inse att det fanns annan sådd som också var viktig. Alla kan nog arbeta för mycket och då är det viktigt att man också unnar sig en liten paus i arbetet. Att umgås med barnbarn är inte dumt. Man får då ett annat perspektiv på livet och vad som är viktigt.
1 2 3 4 5 6 7 162