Konst ger både uttryck och intryck

posted in: Conny Brännberg | 0

 

Konsten har många roller och olika tilltal. Ibland fastnar man bara i hänförelse över något i bilden som tilltalar, ibland motivet, ibland själva tekniken, men oftast att den förmedlar något. Det finns också bilder som man bara snabbt iakttar och som inte ger det där direkta tilltalet. Verkshöjd är svårt att definiera, men ofta brukar man säga att det innebär att det är något unikt med just detta verk, något som ingen annan kan gestalta. Men det är något som gör att en bild är något annat än en konstbild.

Jag gillar att ta del av konst. Ibland förstår jag den inte alls, men inser att andra kan ändå uppskatta den. Ibland är tilltalet i bilden omvälvande och man ställs inför frågor som tar tag inom en. Konsten kan roa men också oroa. Den kan förmedla skönhet och njutning, men också leda till ett inre uppror.

Många av bilderna på väggarna därhemma är väl bekanta, men ändå kan de ha ett förnyat tilltal allt emellanåt. Det som är känt och bekant kan ibland kännas som nytt eller annorlunda.

Jag går gärna på vernissage. Det är ofta ett bra sätt att introduceras till konsten och den aktuella konstnären. Ofta är det någon initierad person som sätter in verken i olika sammanhang och helst lyssnar jag till konstnären själv. Konstnärens uttryck stannar ofta inom en och då man ser verken hör man vad denne ville uttrycka. Men ibland ser jag helt andra saker än vad konstnären velat skildra. Det gör att samtalen om konsten blir så spännande och så berikande.

Det skulle ju bli en modern föräldraförsäkring!

posted in: Conny Brännberg | 0

går fick socialminister Annika Strandhäll motta en utredning som handlar om förändringar av föräldraförsäkringen. Utredaren Lars Arrhenius har nu presenterat sina tankar om en modern föräldraförsäkring.

Vad innehåller den då? Jo, ett perspektiv där politiken ska bestämma över hur dagarna ska fördelas. En modern politik borde ge föräldrarna det förtroendet att själva avgöra vem som ska vara hemma med sina barn.

Trenden i Sverige är att fler pappor tar ut sina dagar. Men inte tillräckligt många anser utredaren. Förslaget är att öka antalet lediga dagar, men endast om båda föräldrarna tar ut dagarna. Om det visar sig att pappan, av olika skäl, oftast ekonomiska, inte kan ta ut dagar, så förlorar familjen dessa. De återgår då till staten.

Vilka är förlorarna? Jo, barnen. Det blir alltså barnen som inte får vara hemma med den ene föräldern eftersom politiken anser att det är fel förälder som är hemma. Och detta kallas för en modern föräldraförsäkring.

Jag känner många ensamföretagare. För den som driver ett soloföretag kan det framstå som en utopi att vara hemma flera månader, även om man egentligen skulle vilja det. Men risken att tappa kunder kan kännas så stor att man helt enkelt inte vågar ta detta steg. Jag har också lyssnat till unga kvinnor som vill vara hemma med sina barn så länge som möjligt, men kan inte överta pappans dagar.

Jag tillhör dem som anser att förslaget är långt ifrån modernt och bör inte genomföras. I stället bör man införa fler månader, låta föräldrarna själva avgöra vem som ska vara hemma, men framför allt bör vi uppmuntra män att ta ett större pappa-ansvar. Väldigt mycket handlar om attityder. Uppmuntran att ta ett särskilt ansvar för vardagssysslorna då barnen är små kan vara ett sätt. Men det är klart att fler morötter behövs för att fler pappor ska ta ut fler dagar.

Jag är morfar och farfar. Jag skulle också gärna se att en modern föräldraförsäkring också i större utsträckning engagerar oss som har barnbarn.

Finlands sak är vår

posted in: Conny Brännberg | 0
I går var det stort firande av Finlands självständighet. Det manifesterades på många olika sätt. Jag hade förmånen att få vara med på Konserthuset i Göteborg.
Under kvällen gavs inblickar i Finlands historia och särskilt då de många banden till Sverige. Många svenskar har kämpat för finnarnas sak i krig (tyvärr alltför många under de 100 åren) och Sverige tog emot många finska krigsbarn. Man räknar med att över 80 000 barn kom till svenska hem. Över 7000 av dem blev kvar i Sverige. Det är nog närmare en halv miljon finländare som bott eller bor i Sverige.
Min partikamrat Magnus Berntsson är Regionfullmäktiges ordförande och vid högtidliga tillfällen representerar han med regionens ordförandekedja. Magnus många uppdrag ger väldigt intressanta relationer och vi hoppas att genom våra olika uppdrag stärka förtroendet för Kristdemokraterna. Vi är ju alltid Kristdemokrater oavsett vilket uppdrag som vi företräder. Vår drivkraft är den politik som partiet står för och där framstår särskilt familjepolitiken som det som skiljer oss från andra partier. Vi tror att samhället byggs genom de små och nära gemenskaperna. Därför utgår vi från familjen och dess viktiga roll.
Vi har fem nationella minoriteter i Sverige. Genom att stärka finländarnas ställning finns ett 50-tal s k förvaltningsområden i Sverige. Skövde är ett av dem. Leif Walterum, kommunalråd i Skövde, har ett särskilt ansvar för detta och var med på konserten i Göteborg då Finlands 100 år av självständighet firades genom att Göteborgs Symfoniker framförde både nytt och gammalt ur den finska musikskatten.
 
 

På valsedelns första plats

posted in: Conny Brännberg | 0

Jag brukar tala om en politikers fyra förtroenderesor. Den första handlar om att bli nominerad till en valsedel. Den andra om att bli placerad på listan. Den tredje och den som avgör om man blir vald eller inte är att få väljarnas förtroende. Men det återstår en fjärde avgörande del, nämligen vilka uppdrag man ska få. Om man satsar på kommunfullmäktige så finns det mängder av kommunala uppdrag att erhålla. Väljarna ger förtroende till det direkta valet men därefter så är det väldigt många indirekta val som ska genomföras. Samma procedur i regionen. I riksdagen handlar det väldigt mycket om vilka utskott en ledamot ska väljas in i. Men alla fyra processerna bygger på att man har förtroende.

Jag är så tacksam för det stora förtroende som mina vänner i partiet visat mig. Många nominerade mig och sedan blev jag placerad på första plats på regionfullmäktigevalsedeln då den fastställdes av ombuden i lördags. Jag ska nu göra vad jag kan för att åstadkomma en bra valrörelse.

Kristdemokraterna har legat lågt i nästan samtliga opinionsundersökningar under denna mandatperiod. Men inom partiet så är det framåtanda och en stor förhoppning inför framtiden. Vårt mål är att öka vår representation.

Som dragare på riksdagslistan har vi i Skaraborg, liksom många andra partidistrikt, placerat vår partiledare Ebba Busch Thor. Det tror vi är en riktig satsning och Ebba kommer att rikslanseras och därmed också ge draghjälp åt våra kandidater från Skaraborg.

När jag blev vald i lördags framhöll jag i mitt tacktal att det alltid handlar om lagarbete. Jag inser att de som toppar en valsedel är viktiga personer men vi är ett stort lag, med väldigt olika erfarenheter och kvalifikationer. Det är tillsammans som vi nu tar oss an en valrörelse. Men några har dragloksansvar. Ebba och jag är sådana personer.

Stolt att få vara med i kommunfullmäktige

posted in: Conny Brännberg | 0
Jag är både glad och stolt över att få vara med och företräda Skövdeborna i Kommunfullmäktige. Det är ett fantastiskt förtroende man får att vara med i det representativa företrädarskapet och fatta mängder av beslut som påverkar livet för kommunens invånare. I Skövde är vi 61 stycken och vårt mål är att arbeta med utveckling av vår kommun. Det är inte alltid vi håller med varandra men vi har respekt för olika åsikter. Jag har nu under flera mandatperioder varit ordförande för kommunfullmäktige och det innebär att jag ibland tar ledamöterna ”i örat” då de lite missar målet med övningen. Men nästan alltid sker debatterna respektfullt och det är högt i tak. Den 9 september 2018 är det dags för nästa val.
I Skövde sänds våra sändningar på flera olika sätt. Sedan många år har Radio Skövde sänt vid närradion och Öppna Kanalen via Lokal-TV-kanalen. Sedan något år tillbaka finns det också webbsändningar som våra lokala medier, Skaraborgs Allehanda och Skövde Nyheter genomför. Det innebär att det är rätt många som tar del av våra möten.
Nästa kommunfullmäktige blir den 11 december kl 18.00
 

Trygghetsvandring

posted in: Conny Brännberg | 0
En metod som vi använder inom Brottsförebyggande Rådet är Trygghetsvandringar. Det innebär att olika representanter från kommunen (experter av olika slag) vandrar tillsammans med fastighetsägare, polisen, försäkringsbolag och framför allt boende i ett område. Syftet är att stärka miljöer så att de upplevs som trygga och säkra. Det kan handla om belysning som behöver införas eller ändras, om buskage som behöver ansas, gatukorsningar som känns osäkra, avsaknad av staket, trasiga grejer eller annat som behöver åtgärdas. Som ett resultat av tidigare vandringar har vi ansökt om att få sätta upp kameror som vakar över offentliga platser. Det är svårt att få sådana tillstånd, men vi försöker.
Ett annat område som vi varit engagerade i är Grannsamverkan. Vi har över 80 grupper i kommunen och fler vill starta. Där är det Polisen som har ansvaret men det praktiska arbetet sker i samverkan med Vuxenskolan som ordnar studiecirklar. Grannsamverkan är en ökande trend och alltfler vill ta ansvar för sin och grannarnas egendom.
Vår ambition är att skapa en trygg och säker kommun.
 

 
 
1 2 3 4 5 229