Skövde växer – över 55 000 invånare

posted in: Conny Brännberg | 0
Skövde – centralort i Skaraborg – växer. Sedan Västra Götalandsregionen bildades för snart 20 år sedan har delregionernas betydelse stärkts. Skaraborg lever kvar som begrepp, även om det tidigare landstinget lagts ned. Bland de 15 kommuner som finns i området så är Skövde den givna ledaren. Men det förpliktigar också på många sätt. Det innebär en generositet och förståelse för de andra kommunernas behov. Jag tycker att balansgången har fungerat hyfsat väl, men allt tyder på att urbaniseringen fortsätter. Sverige avfolkas i inlandet och allt fler flyttar till större städer som ligger utmed kusten. Men några undantag finns. Det verkar som att Skövde har en möjlighet att hävda sin ställning. Jag tillhör den som reser mycket och då är tillgången på järnväg en stark attraktion. En timma till Göteborg och två timmar till Stockholm gör att många pendlare gärna bor här. Men tillväxt innebär också stora förändringar. Bilden ovan visar det nya Regionens Hus som snart är färdigt och bredvid bygger kommunen ett stort parkeringshus. Detta är emellan resecentrum och Högskolan i Skövde. Den stora utmaningen är att hinna med att bygga nya bostäder i takt med att människor vill flytta till Skövde. Man kan säga att det på många områden går väldigt bra för Skövde. Jag är glad över att ha varit med i kommunstyrelsen under många år och haft inflytande över utvecklingen. Nu är det snart valkampanj och då ber vi väljarna om förnyat förtroende för att fortsätta utvecklingen av vår kommun.
 

Ta del av våra tankar – via film

posted in: Conny Brännberg | 0
 

Dialog är namnet på en serie filmer som jag gör tillsammans med Isabelle Waldenvik. Vi arbetar med mycket enkel teknik och försöker att komplettera våra artiklar, flygblad och andra mediainsatser med att använda rörlig bild, Just nu gör vi en serie på fyra program som beskriver angelägna kristdemokratiska frågor. Det första avsnittet handlar om Familjen. Vi lyfter fram familjen som samhällets grundläggande byggsten. Det är i familjen som vi lär oss hänsyn, solidaritet, omtanke och kan visa kärlek. Detta tar vi sedan med oss när vi, gemensamt, bygger ett människovänligare samhälle. Våra filmer finner du på Facebook (@kdskovde) men också på Youtube. Kanalen heter ”Dialog – Kristdemokrater i Skövde” och där finns alla våra filmer.

Folk och Kultur – Eskilstuna samlar kultursverige

posted in: Conny Brännberg | 0
Nu är Folk och Kultur igång i Eskilstuna. Massor med seminarier och samtal och ett stort antal utställare. Idén är att skapa ett kulturkonvent där Sveriges kulturengagerade samlas. Munktellstaden är ett jätteområde och Eskilstuna stad har verkligen satsat för att kunna ta emot olika konferenser. Det gemensamma är kultur och det sker nätverksbyggande, kunskapsförmedling och massor med inspiration. En av mina ”kulturkompisar” Åsa Kratz kläckte idén om detta för några år sedan och nu är det verklighet. Som ordförande för kulturnämnden i Västra Götalandsregionen är jag inbjuden att berätta om våra insatser och det är så intressant att många vill veta mer om hur vi agerar kulturpolitiskt. Det är många berömmande ord som framförts under konventet och det känns verkligen uppmuntrande.
Konventet pågår 7-10 februari och arrangörerna har redan bjudit in till ett nytt ”Folk och Kultur 2019”
 

Video – ett sätt att presentera politik

posted in: Conny Brännberg | 0
 

Jag gillar att skriva eller delta i debatter. Som politiker har man många olika kanaler för att nå ut med sitt budskap. Sedan ett år tillbaka använder vi regelbundet video för att beskriva vad vi vill. Tillsammans med Isabelle Waldenvik gör vi en serie filmer som vi kallar Dialog. Det är väldigt enkla inspelningar, s k riktig lågbudget. Men även om det är enkla produktioner så vill vi förmedla vår passion och längtan att få vara med och skapa ett bättre samhälle. Framöver kommer vi att lyfta fram fyra områden där Kristdemokraterna vill synas i det politiska samtalet. Första delen handlar om familjen.

Alla filmer finns på Youtube. https://youtu.be/zT8lXEecBSs

Handboken nu i bokhandeln

posted in: Conny Brännberg | 0
 
Den tredje upplagan av handboken ”Att vara ordförande och ledare” finns nu utgiven och kan köpas i bokhandeln eller på nätet. Det känns verkligen roligt att boken lever kvar. Under årens lopp har jag fått många kommentarer och tack från ordförande runt om i landet.
De tidigare upplagorna har sålt slut och förlaget (Norstedts Juridik) ville att jag skulle uppdatera texterna. Den nya kommunallagen tas upp och några nya avsitt har tillkommit.
Idén med boken är att den ska vara praktisk och ge goda råd. I samband med kurser som jag haft i mötesteknik har jag ofta fått allmänna frågor om ledarskap och därför är denna bok en kombination av goda råd både inför genomförandet av möten men också om hur man leder människor.
 
Det är vanligt att jag blir kontaktad av personer som vill ha hjälp i specifika situationer. Då är det väldigt kul att få dela med sig av sina erfarenheter. Jag är inte jurist så ibland får man skicka frågan vidare, men ofta klarar jag av att ge några handfasta råd.
 
Nu finns den tredje upplagan tillgänglig och jag tror att den efter valet kommer att användas av många kommuner och landsting/regioner som ska utbilda många nya ordföranden efter valet.  

GrönBlå Samverkan leder regionen

posted in: Conny Brännberg | 0
I samband med förra veckans gruppmöten anordnade vi ett gemensamt möte med regionfullmäktigegrupperna för GrönBlå Samverkan och samtalade om budget och strategier inför kommande val. Under denna mandatperiod har vi haft en stark ledning och åstadkommit väldigt många viktiga saker för invånarna i vår region. Samarbetet mellan de fem partierna fungerar väl och jag hoppas att vi kan fortsätta detta även efter valet 9 sep.
På bilden finns Christina Jonäng, Centern, Johnny Magnusson, Moderaterna, Monica Selin, Kristdemokraterna, Tony Johansson, Miljöpartiet (ersatte då Birgitta Losman som är deras regionråd) och Jonas Andersson, Liberalerna.
 

Amöterna vann världens största filmpris

posted in: Conny Brännberg | 0
Konfettin virvlade omkring då glädjefyllda scener utspelades. Amatörerna, regisserad av Gabriella Prichler, vann årets Best Nordic Film Dragon Award. Det är världens största filmpris och är på en miljon kronor. Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad och Volvo Car Group finansierar detta. Utdelningen skedde under filmgalan som är vid avslutningen av festivalen där över 399 filmer visats.
Filmen Amatörerna handlar om en tysk etablering som ska ske antingen i Lafors eller Alingsås. Kommunledningen i Lafors bestämmer sig för att sätta kommunen på kartan och tar hjälp av en skolklass. Inget blir som man tänkt sig. Filmens skådespelare är alla amatörer, men tillsammans blir det ett persongalleri som gör att man kan känna igen sig. I filmen finns ett antal scener som berör och då särskilt den tamil-talande mamman som inte längre kan kommunicera med sin son, då hon tappat all svenska och barnen lärde sig aldrig tamil. Sedan jag såg filmen har jag mött flera kommunpolitiker och har rekommenderat dem att ta med hela kommunstyrelsen och se filmen.
Under festivalen har också några stora stjärnor funnits med. Vid premiären var Alicia Vikander åter i Göteborg och det väckte stor uppmärksamhet. Ikväll fick Juliette Binochet en hedersutmärkelse och gav filmgalan en särskild ”star feeling”.
Om några veckor får vi en samlad rapport om festivalen men mycket tyder på att den dragit stor publik och stärkt sina positioner. Den framstår alltmer som en av de större festivalerna i Europa.
 

Varför ska korsen tvingas bort?

posted in: Conny Brännberg | 0
 
Under många år har Sjukhuskyrkan varit till stor glädje och tröst för många besökare på våra vårdinrättningar men också för personalen. Sjukhuskyrkan finansieras genom gåvor och stöd från de kristna trossamfunden. Ofta ställer sjukhusen lokaler till förfogande. I regel finns ett rum i anslutning till Sjukhuskyrkan som används för enskild andakt eller för olika former av sammankomster. Ofta finns ett särskilt rum för avsked då någon avlidit som inte alls är förknippat med andaktsrummet.
När de kristna trossamfunden varit delaktiga i utformningen av dessa rum, ibland kallas de andaktsrum, eller Stilla Rum eller Meditationsrum, har det varit naturligt att olika symboler som ljus, kors, psalmböcker och annat funnits i rummen. Ofta har också den konstnärliga gestaltningen innehållit symboler som knyter an till de existentiella frågorna.
I västra Götalandsregionen vill Vänsterpartiet att alla sådana rum ska vara religionsneutrala andaktsrum. De anser att kors och andra religiösa symboler måste plockas bort och att rummet inte ska ha koppling till någon religion. När någon vill utöva andakt eller någon form av religiös aktivitet ska man gå till något skåp och ta fram de böcker eller kors som man vill ha framme, men de ska inte få synas i rummen. V anser att korsens närvaro stöter bort besökare. De har självklart rätt att framföra detta, men som jag hört har ingen på ”mitt” sjukhus, sedan 70-talet då huset togs i bruk klagat eller framfört kritik. Snarare tvärtom. Sedan det blev möjligt för de muslimska trossamfunden att få en sjukhusimam finns det även muslimska symboler i rummet. Den muslimska bönemattan ligger alltid framme och är tillgänglig.
Men i Vänsterns värld får alltså inte sådant förekomma. I debatten i regionfullmäktige ställde jag frågan om detta är en kors-jakt som de inlett. Om korsen inte får finnas i dessa mindre rum, vill de i nästa steg då ge sig på korsen i andra rum. Jag avslutande mitt anförande med att gå fram till flaggan i salen och fråga om även detta kors ska tas bort?
Som kristen anser jag att med flaggan som metafor att det är de kristna värdena som håller ihop vårt samhälle och vår kultur. Om vi tar bort korset har vi kvar fyra blå fält som hänger åtskilda. Nu är V upprörda och tycker att jag driver frågan för hårt, men varför måste korsen bort? Varför kan inte andra grupper göra precis som Sjukhuskyrkan gjort. Om det är så stötande att gå in i en sal där det finns ett kors så kan man väl ordna en annan lokal. I detta fall tycker jag att Sjukhuskyrkan ska få vara kvar och att politisk klåfingrighet inte ska förekomma.
1 2 3 4 5 232