Heja Dorotea

posted in: Annika Eclund | 0

Att hela Sverige skall leva har blivit ett mantra som de flesta slänger sig med. Partier som påstår detta samtidigt som de inför en kilometerskatt för dem som måste förflytta sig långa sträckor för att kunna leva och bo på landsbygden blir i…

Myten om straffskatt

posted in: Annika Eclund | 0

Idag går Mona Sahlin ut och lovar att hon skall utradera skillnaderna i skatt mellan löntagare och pensionärer. Vänsterpartierna försöker hamra in budskapet om att alliansen straffbeskattar pensionärerna. När skall det bli slut på denna förva…

Myten om straffskatt

posted in: Annika Eclund | 0

Idag går Mona Sahlin ut och lovar att hon skall utradera skillnaderna i skatt mellan löntagare och pensionärer. Vänsterpartierna försöker hamra in budskapet om att alliansen straffbeskattar pensionärerna. När skall det bli slut på denna förva…

Drunkningsoffer inte lika mycket värda

posted in: Annika Eclund | 0

När jag följer de senaste dagarnas rapportering från Asien, där regn och översvämningar har skördat fler offer än tsunamin gjorde 2004, drabbas jag av vanmakt. Dels känner jag naturligtvis förtvivlan över de öden som drabbat människorna de…

Drunkningsoffer inte lika mycket värda

posted in: Annika Eclund | 0

När jag följer de senaste dagarnas rapportering från Asien, där regn och översvämningar har skördat fler offer än tsunamin gjorde 2004, drabbas jag av vanmakt. Dels känner jag naturligtvis förtvivlan över de öden som drabbat människorna de…

1 233 234 235 236 237 238 239