Valet 2010

Mina viktigaste frågor

Trygga familjer ger ett starkare Sverige
För att Sverige ska fungera är det nödvändigt att familjerna fungerar. Vi vill göra det lättare för familjer att själva planera sin vardag. Vi tror på färre pekpinnar och mer valfrihet. Vi vill att rätt till vårdnadsbidrag ska finnas i hela Sverige. Och att alla familjer ska få […]

Startsida

Bästa sättet att styra framtiden är att vara med att skapa den!
Skiljelinjen i vårt samhälle går mellan de som inte vill se utveckling och de som vill ha det som det alltid varit.
Du som tycker att detta låter rätt kan lugnt läsa vidare, andra bör ägna sin tid åt annan läsning.
Välkommen till min hemsida !

1 234 235 236 237