Dags för valrörelse

posted in: Conny Brännberg | 0

 

Det skrivs texter, broschyrer utformas, foton tas, videofilmer spelas in, strategier tas fram och olika former av handlingsprogram. Det är ”back stage” hos Kristdemokraterna just nu. Mängder av arbeten pågår inför den stundande valrörelsen. Fokus är den 9 september då svenska folket ska avgöra vilka som ska representera dem i kommunfullmäktige, regionfullmäktige och i riksdagen. Det är ett febrilt arbete just nu och många opinionsinstitut spanar också in valets viktigaste fråga. I dagsläget verkar sjukvården stå i fokus. Det känns bra för oss kristdemokrater eftersom den frågan är i partiets fokus nu. Mjuka frågor som vården, äldreomsorgen, att ta ansvar för den som kanske inte själv kan göra sin röst hörd, det är sådant som prioriteras av kristdemokraterna. Därför kallas vi också för alliansens sociala röst.

Som politiker vill man beskriva den vision som driver en, de förändringar som man vill uppnå, men det är inte så ofta man får tillfälle att utveckla sina tankar. Men under ett valår ges många sådana tillfällen. Därför lever vi upp då det blir val och kampanj.

Inför årets valrörelsen är det ännu svårt att överblicka hur kampanjerna ska ske. Vi vet att väldigt många läser inte längre sin lokala tryckta tidning och även om mediehusen anstränger sig för att vara digitala så är det svårare att nå väljarna genom de traditionella print-kanalerna. Därför söker alla politiska partier efter nya kommunikationskanaler. Sociala medier verkar få stor betydelse, men jag tror fortfarande på direktkommunikation, dvs tala med väljarna.

Nu förbereder vi oss och som kristdemokrat beskriver vi konkreta insatser inom fyra huvudområden:

  • Familjepolitiken – vi menar att familjen är samhällsgemenskapens främsta byggsten
  • Jobb – för att finansiera välfärden måste vi ha ett väl fungerande näringsliv
  • Vård och äldreomsorg – ett samhälle visar sin utvecklingsnivå hur man behandlar den som är sjuk eller äldre
  • Trygghet – man måste kunna lita på att polisen finns där, att läkaren finns där och att platsen på äldreboendet är säkrad

Utdelning av foldrar

posted in: Conny Brännberg | 0
Vi har många olika kommunikationskanaler för att nå ut med våra politiska budskap. Ett sätt är att dela ut foldrar. Många talar idag om vikten av att synas i sociala media och det gör vi också, men ett väl beprövat sätt är att dela ut trycksaker i brevlådor. Förhoppningsvis hamnar informationen på köksbordet och blir läst.
Den här veckan har vi försökt att samordna oss i Västsverige för utdelningar av en folder som beskriver Kristdemokraternas satsning för att äldre ska känna trygghet. Vi har strävat efter att göra utdelningar i så många kommuner som möjligt och jag vet inte exakta antalet, men såg för en tid sedan att 35 000 foldrar var beställda till det här området. Kanske blev det fler. Många av våra medlemmar är vana att gå omkring i olika bostadsområdet och dela ut material. Min ambition är att vara aktiv på många sätt och dela ut flygblad är ett av dem. Jag skriver regelbundet debattartiklar, deltar i debatter, seminarier och olika överläggningar och försöker också regelbundet använda rörlig bild. Men det bästa sättet att påverka väljaren är nog ”mun-mot-mun” dvs träffas och samtala. Den personliga kommunikationen, mötet med den enskilde väljaren, är nog det som har störst betydelse. Nu satsar vi inför valet och räknar med att valnatten den 9 september ska bli glädjefylld.

Inspirerande kommun- och landstingsdagar

posted in: Conny Brännberg | 0
Nu har vi varit två dagar i Jönköping för att samlas till de årliga Kommun- och Landstingspolitiska dagarna för Kristdemokraterna i Sverige. Massor av föredrag, seminarier, studiebesök och nätverksknytande. Att mötas och ladda batterierna är alltid nyttigt, men särskilt ett valår. Väldigt mycket av innehållet handlade just om arbetet inför valet.
 
Dagarna avslutades med ett torgmöte på Hoppets Torg i Jönköping. Ebba talade och vi applåderade rejält. Till största delen för att talet var bra, men i kylan kändes det lite extra bra att klappa hårt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partidagarna ger också tillfälle till att samtala med många personer. Särskilt roligt var det att få en pratstund med Alf Svensson, men framför allt att få lyssna till honom. Hans tal berörde djupt och han lyckas förklara vår politik på ett sätt så att det hamnar direkt i hjärta.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
David Lega och Monica Selin var värdar för dagarna och håll ihop tiderna och programpunkterna. David fick också tala om mötet med väljaren. Han är så engagerad och man blir alltid så inspirerad när man lyssnar till honom. Han är en person som ger publiken så mycket energi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I samband med banketten där över 800 personerna åt och umgicks delades ett pris ut som heter Årets Kristdemokrat. Det går till någon som gjort förtjänstfulla insatser för partiet. I fick vår västsvenska partivän, Magnus Jacobsson, priset. Vi kände alla en stolthet över detta. Han har under många år gjort stora insatser, men under senaste året lett oss i ett spännande strategiarbete inför valet. Juryn hade utsett en mycket värdig person för denna utmärkelse.
 

Second hand – intressant affärsidé

posted in: Conny Brännberg | 0
 
 
Två lördagar i rad har jag varit hemma i Skövde (de flesta lördagar är jag bortrest) och då varit vid Gengåvan, Skövdes Second Hand-butik, i Lunden. Båda gångerna har det varit rejäl kö vid öppningen och många har strömmat till för att vara tidigt på plats och fynda. Butiken i Skövde drivs av Erikshjälpen tillsammans med tre lokala kyrkor. Det är Pingstkyrkan i Skövde, Elimkyrkan och Stöpens Pingstförsamling som utgör basen för volontärerna. Omsättningen i butiken är stor och all vinst går till socialt biståndsarbete. Inne i butiken finns flera av de mottagande projekten beskrivna.
Affärsidén är lika enkel som den är genial. Det man inte längre har användning för skänker man till butiken. Där säljs det och medlen går för att hjälpa andra människor. Om något inte kan säljas i Sverige så har det oftast gått med lastbil till Estland där det omsätts.
 
Många har också köpt och använt saker, men efter en tid så har de skänkts tillbaka till Gengåvan. Då kan andra köpa det igen. Snacka om återvinning. Det finns idag en mycket stark ökat medveten om hushållning, hållbarhet och miljötänkande. Gengåvan är ett utmärkt exempel på vikten av kretsloppstänkande. Under den senaste tiden har det till exempel uppmärksammas att vi slänger tonvis med kläder, inte för att de är trasiga, men för att vi helt enkelt byter vår garderob. Här kan Gengåvan och andra Second Hand-butiker spela en viktig roll. Jag har också mött många studenter som bara älskar denna möjlighet att handla billigt. 

Hantverk – att använda sina händer

posted in: Conny Brännberg | 0
Slöjd och hantverk är på uppgång i Sverige. Det skapas nya typer av syjuntor och det kallas slöjdcafé, stickakademin, gerillaslöjd och mängder av nya beteckningar. Att slöjda är uppskattat och många undersökningar visar att det kan betecknas som en stor folkrörelse. Att skapa med sina händer är också mycket populärt bland barn och ungdomar. Slöjden har framtiden för sig. I Västra Götalandsregionen har vi genomfört ett slöjdlyft som vi hoppas ska bidra till ett ändå större intresse. Våra hemslöjdsföreningar gör ett mycket viktigt arbete och vi ser ständigt våra hemslödskonsultenter i medierna. Frågorna ligger helt enkelt i tiden.
Bilden ovan är tagen i Kyrkans Hus i Skövde. Jag blev så glad när jag såg den. Den som kan sticka ser hur föregående person gjort och kan bidra till detta gemensamhetsprojekt. Jag kan tänka mig att då halsduken är klar för försäljning så kan man känna delaktighet i den. En kul idé som andra kan göra också!
Under flera år var jag vice ordförande för den statliga myndigheten, Nämnden för Hemslöjdsfrågor, och fick då en god insikt i denna viktiga folkrörelse. Nu försöker jag att verka för hemslöjden i mina kommunala och regionala uppdrag.
 

Skövde växer – över 55 000 invånare

posted in: Conny Brännberg | 0
Skövde – centralort i Skaraborg – växer. Sedan Västra Götalandsregionen bildades för snart 20 år sedan har delregionernas betydelse stärkts. Skaraborg lever kvar som begrepp, även om det tidigare landstinget lagts ned. Bland de 15 kommuner som finns i området så är Skövde den givna ledaren. Men det förpliktigar också på många sätt. Det innebär en generositet och förståelse för de andra kommunernas behov. Jag tycker att balansgången har fungerat hyfsat väl, men allt tyder på att urbaniseringen fortsätter. Sverige avfolkas i inlandet och allt fler flyttar till större städer som ligger utmed kusten. Men några undantag finns. Det verkar som att Skövde har en möjlighet att hävda sin ställning. Jag tillhör den som reser mycket och då är tillgången på järnväg en stark attraktion. En timma till Göteborg och två timmar till Stockholm gör att många pendlare gärna bor här. Men tillväxt innebär också stora förändringar. Bilden ovan visar det nya Regionens Hus som snart är färdigt och bredvid bygger kommunen ett stort parkeringshus. Detta är emellan resecentrum och Högskolan i Skövde. Den stora utmaningen är att hinna med att bygga nya bostäder i takt med att människor vill flytta till Skövde. Man kan säga att det på många områden går väldigt bra för Skövde. Jag är glad över att ha varit med i kommunstyrelsen under många år och haft inflytande över utvecklingen. Nu är det snart valkampanj och då ber vi väljarna om förnyat förtroende för att fortsätta utvecklingen av vår kommun.
 

Ta del av våra tankar – via film

posted in: Conny Brännberg | 0
 

Dialog är namnet på en serie filmer som jag gör tillsammans med Isabelle Waldenvik. Vi arbetar med mycket enkel teknik och försöker att komplettera våra artiklar, flygblad och andra mediainsatser med att använda rörlig bild, Just nu gör vi en serie på fyra program som beskriver angelägna kristdemokratiska frågor. Det första avsnittet handlar om Familjen. Vi lyfter fram familjen som samhällets grundläggande byggsten. Det är i familjen som vi lär oss hänsyn, solidaritet, omtanke och kan visa kärlek. Detta tar vi sedan med oss när vi, gemensamt, bygger ett människovänligare samhälle. Våra filmer finner du på Facebook (@kdskovde) men också på Youtube. Kanalen heter ”Dialog – Kristdemokrater i Skövde” och där finns alla våra filmer.

Folk och Kultur – Eskilstuna samlar kultursverige

posted in: Conny Brännberg | 0
Nu är Folk och Kultur igång i Eskilstuna. Massor med seminarier och samtal och ett stort antal utställare. Idén är att skapa ett kulturkonvent där Sveriges kulturengagerade samlas. Munktellstaden är ett jätteområde och Eskilstuna stad har verkligen satsat för att kunna ta emot olika konferenser. Det gemensamma är kultur och det sker nätverksbyggande, kunskapsförmedling och massor med inspiration. En av mina ”kulturkompisar” Åsa Kratz kläckte idén om detta för några år sedan och nu är det verklighet. Som ordförande för kulturnämnden i Västra Götalandsregionen är jag inbjuden att berätta om våra insatser och det är så intressant att många vill veta mer om hur vi agerar kulturpolitiskt. Det är många berömmande ord som framförts under konventet och det känns verkligen uppmuntrande.
Konventet pågår 7-10 februari och arrangörerna har redan bjudit in till ett nytt ”Folk och Kultur 2019”
 
1 2 3 4 5 6 7 234