Kulturting om konstnärers villkor

posted in: Conny Brännberg | 0
 
I fokus för årets kulturting stod konstnärerna. Vi hade bestämt oss att denna gång bjuda in konstnärer i Västra Götaland och ha en konferens där vi lyssnade till deras erfarenheter och tankar. Regeringens utredare, Ann-Christin Nykvist, var huvudtalare och gick igenom den konstnärspolitiska utredningen. Den kommer snart för remiss och då har vi en hel del att kommentera. Den kartläggning av ekonomi som presenterades visade att många av våra konstnärer tjänar under 20 000 kr i månaden.
Dagen bestod av mängder av samtal. Dels var det några konstnärer som deltog via filmer där de beskrev sin situation. I andra fall var det samtal på scen, men det ordnades också ”öga mot öga”-samtal där en politiker satt vid ett bord omgiven av konstnärer. Många samtal skedde också vid fikastunderna. Vi hade också sett till att alla konstnärer kunde ladda ned sin biljett så att de inte hade några utlägg alls för dagen.
Som ordförande för kulturnämnden har jag haft förmånen att, tillsammans med mina kulturpolitiska kollegor, lyfta fram flera olika områden under denna mandatperiod. När jag reser runt i Sverige är det många som berättar att de uppmärksammat vad vi gjort. Det är uppmuntrande. Det finns en enorm kreativitet bland konstnärerna i Västra Götaland. Nästa vecka ska vi dela ut stipendier och det är alltid en högtid. Våra satsningar på ersättningar vid utställningar (MU-avtalet) har också fått uppmärksamhet liksom de satsningar som vi gjort på kollektivverkstäder. Man kan räkna lite olika hur många konstnärer som finns i vår region. Enligt Konstnärsnämnden så är det 4617 personer som statistiskt faller under de olika konstnärliga yrkesområdena. Vår egen statistikavdelning visar att siffran är något högre, men oavsett det exakta antalet så har vi många kreativa yrkesverksamma personer som bidrar till det goda livets genomförande. Konst har en viktig roll i vårt samhälle.

Nätverket för Regional Turism utvecklas

posted in: Conny Brännberg | 0
 

2006 tog vi från Turistrådet Västsverige ett initiativ att bilda ett Nätverk för Regional Turism. Under årens lopp har nätverket utvecklas och är nu en etablerad part som företrädare för de regionala turistorganisationerna runt om i Sverige. De olika regionerna/landstingen har olika sätt att organisera besöksnäringen men alla har gemensamma frågeställningar. Därför är det oerhört berikande och inspirerande att ta del av varandras erfarenheter, men också å nya kunskaper. Denna gång då nätverket träffades var vi två dagar i Göteborg och många västsvenska företag som är involverade i branschen deltog. Bland annat fick vi en presentation av den stora satsning på besöksnäring som Göteborgs Stad gör i samband med satsningen på Liseberg, Stena presenterade hur de verkar för att främja miljön som en av de stora transportörerna av besökare. Likaså fick vi en presentation av Landvetter som arbetar med att bli Sveriges miljövänligaste flygplats. Nevs som tillverkar el-bilar gav också sina perspektiv på de förändringar som är på gång. Flera statliga myndigheter och bolag medverkade också och gav aktuell information. Nätverket är till för både förtroendevalda och chefstjänstepersoner. Jag har haft ett stort engagemang i detta nätverk sedan starten och är nu beredd att ta ytterligare steg i att involvera fler politiker i detta. Några av dessa tankar samtalade vi om i den politiska grupperingen under vårmötet. Bilden ovan är från ett samtal med de förtroendevalda i nätverket.

 

Intresset för vandring ökar

posted in: Conny Brännberg | 0
 
Intresset för vandring ökar stort. Av den anledningen ordnades ett välbesökt möte hos länsstyrelsen i samverkan med Turistrådet Västsverige och Västarvet. Hörsalen hos länsstyrelsen i Göteborg var fullsatt och ett stort antal personer som arbetar med ledutveckling. Jag avslutade dagen och talade om vikten av att vi arbetar långsiktigt, i nära samverkan men också att vi i första hand talar om leder. Begreppet led skulle jag vilja användas som ett samlande namn. Vissa vill tala om vandringsleder, andra om joggningsleder, eller cykelleder, ridleder, kanotleder, kanallleder osv. Det finns en kärna av led-begreppet som alla delar. Leden är fysisk, den ska finnas väl skyltad, alltid markägare involverad och det behövs en massa geodata.
Mitt förslag är att länsstyrelsen, Regionen och Kommunerna krokar arm och gör Västra Götaland till Sverige bästa ledregion. Jag ser gärna att vi välkomnar många till vår fantastiska natur och kultur och gärna gör det ”slow”
 

Vi finns ute i vimlet

posted in: Conny Brännberg | 0
 
Den här mandatperioden har Kristdemokraterna legat lågt i de flesta opinionsundersökningar. En av anledningarna är att väljarna inte känner till vår politik. Nu finns olika mätare i form av valkompasser. Många som tar dem blir överraskade då de visar sig ha kristdemokratiska sympatier. Vår syn på Familjen, som samhällets främsta och viktigaste byggsten, våra krav på att familjer ska kunna återförenas efter flykt, omställningen av vården, äldrepolitiken där vi vill minska skatten, företagande där vi vill verka för småföretagare och kombinationen av egenansvar och samhällsgemenskap. som är några av våra områden, är sådant som många ställer upp på. Därför försöker vi nu att berätta om vår politik. Vi använder rörliga bild på sociala medier, skriver debattartiklar och finns på gator och torg. Under maj månad är vi runt i de skaraborgska kommunerna och delar ut material och berättar om vår politik. Så kul att många är intresserade och vill samtala med oss. Vi delar också ut material i brevlådor så att man i lugn och ro ska kunna läsa om vår politik därhemma.
 

Stärk det nordiska kultursamarbetet

posted in: Conny Brännberg | 0
 
Under några dagar har kulturpolitiker från de nordiska länderna varit samlade i Malmö för att tala om Nordisk Kulturpolitik. Mötet kallades för Nordiskt Kulturpolitiskt Toppmöte. På sociala medier finns det mer under taggen nordicsummitforculture. Det var ”handplockade” lokala, regionala och nationella politiker eller tjänsteperson från organ som arbetar på nationell eller nordisk nivå. Alla som var intresserade att delta hade möjlighet att anmäla sig men sedan valdes ett antal representativa personer ut som fick företräda sitt område eller funktion. Stor del av mötet handlade om att dela erfarenheter i form av bordssamtal. På detta sätt fick jag insikter från Danmark, Finland, Norge, Island och Åland. Även Färööarna hade representation men inte vid ”mitt” bord.
Jag blev stärkt i att vi ska utveckla det nordiska samarbetet. Idén som planterades i mitt huvud var att om 28 miljoner nordbor går samman blir vi en stark nordlig kulturnod i Europa.
Vi har redan ett antal verksamheter där vi samverkar. Bilden ovan är från Skärhamn på Tjörn där vi har det Nordiska Akvarellmuseet, ett exempel på nordisk samverkan.
Jag kommer att via mitt uppdrag inom SKL att verka för en förstärkning av det nordiska kulturutbytet.
 

Utan spaning – ingen aning

posted in: Conny Brännberg | 0
Under några dagar har vi gäster från Vilnius-regionen i Litauen. Vi har under några år haft ett samverkansavtal mellan våra regioner. I går träffades vi i Göteborg för att skriva under en förlängning av överenskommelsen att våra regioner ska regelbundet utbyta kulturella kontakter. Detta är ett led i vårt uppdrag att stärka våra internationella kontakter. Vi är en del av den europeiska gemenskapen och den bygger på folklig samverkan. Ska vi kunna hålla ihop Europa så räcker det inte med att politiska ledare träffas. Vi måste utöka kontaktytorna och träffas över olika former av gränser. Jag brukar säga att vi behöver internationella influenser, resa för att lära oss av andra, ibland resa för att bistå, men framför allt för att vi bättre ska förstå andra kulturen. Devisen jag använder ”Utan spaning – Ingen aning” är ett sätt att uttrycka detta. Vi verkar för att konstnärer ska kunna resa mellan våra regioner, att barn och unga ska mötas, att körer ska komma hit, att filmer från de olika regionerna ska visas på våra festivaler och mycket annat.
Nu är den litauiska delegationen på besök några dagar för att lära sig mer om vår region. 
 

Vi är en del av Europeiska Kulturarvsåret

posted in: Conny Brännberg | 0
 

I år är det European Year of Cultural Heritage. De europeiska länderna har beslutat att under 2018 särskilt lyfta ffam kulturarvet. Från Västra Götalandsregionen är vi med i detta och räknar med en rad händelser under året. Vi har skapat en särskild hemsida där du kan läsa mer om aktiviteterna som i dag är kända. Listan kommer sedan att kompletteras och vi tror att under 2018 har vi aktivt bidragit till att fler får ta del av kulturarvet. I vår region har vi mängder av lämningar i landskapet som vittnar om tidigare generationer, flera hundra museer/utställningar och en rad organisationer som arbetar med kulturarvet. En succé inom området är Kata Gård vid Varnhems klosterkyrka som öppnade i maj 2017 och vi räknar med att över 100 000 personer har snart varit där. Där beskrivs en intressant epok i kristnandet av Sverige och de arkeologiska utgrävningarna har lockat många. En stor del av vårt kulturarv har gått till historien men genom att samla minnen, dokumentationer eller objekt kan vi få en förståelse över hur vårt samhälle byggts upp.

Vi vill skapa det goda samhället

posted in: Conny Brännberg | 0
 
Våren är i antågande. Det växer och spirar. Grönskar och blommar. Det är en förväntan i luften. Ljusa dagar möter oss tidigt på morgonen och den härliga fågelsången hörs som ett välsjungande bakgrundsljud. Det råder också en förväntan inför 9 september då svenska folket ska gå till valurnorna. Ett parti ska väljas för kommunfullmäktige i Skövde. Inför det valet arbetar vi intensivt just nu. I Skövde är vi tre toppkandidater som arbetar tätt tillsammans. Listan toppas denna gång av Marianne Gustafson. Det har varit jag som varit frontfigur i Skövde under många valrörelser men denna gång har jag bestämt mig för att fokusera på regionvalet. Men jag finns med på andra plats till Skövde Kommunfullmäktige. På tredje plats finns en nykomling, men ändå erfaren person. Det är första gången som Isabelle Waldenvik kandiderar till fullmäktige. Men hon har denna mandatperiod varit engagerad i frågor som rör äldrepolitiken i Skövde genom sitt engagemang i vård- och omsorgsnämnden. Isabelle har också kombinationen att stärka det kristdemokratiska laget i riksdagen och kandiderar även där.
På vår agenda finns fokus på tillkomsten av det goda samhället, Vi tror på värderingar och baserar vår politiska filosofi på de värden som kristen etik bygger på. Det handlar om en människosyn som är jämställt och jämlik. För oss har vi ett unikt och absolut värde som människor och det råder ingen skillnad mellan olika människor. Denna syn får sedan mängder av praktiska konsekvenser i politiken. Vi är också kända för att lyfta fram familjen och kallas ibland för Familjepartiet. Det bygger på idén om att samhällets byggs underifrån och den lilla och nära gemenskapen är den främsta byggstenen. På vår hemsida (www.skovde.kristdemokraterna.se) kommer vi framöver att beskriva mer av vår politik.
Men precis som det spirar i vårens antågande så skapas det en förväntan även i det politiska livet och vi ser fram emot den kommande valrörelsen.
1 2 3 4 5 6 7 236