Motion om sjukhusmaten

posted in: VG-regionen | 0

Motion från Kristdemokraterna om att införa À la carte på sjukhusen. Medan allt fler sjukhus går över till fjärrproducerad mat och det i vår egen region planeras ett stort centralkök finns det i Danmark ett sjukhus som förstått vikten av att erbjuda patienterna mat utifrån deras egna önskemål. På Hvidovre hospital valde man för flera […]

Utveckla lokalsjukhusen

posted in: VG-regionen | 0

Under tisdagens regionstyrelse yrkade allianspartierna på att utreda förutsättningarna att utveckla lokalsjukhusen i regionen till fristående enheter. Majoriteten gick emot detta och föreslår istället bara fler politiker. Fler styrelser och nämnder med fler politiker utan ansvar och befogenheter utvecklar inte närsjukvården. Det blir enbart ytterligare administrativa kostnader till en funktion som inte kommer att ha […]

Monica Selin ny ledamot i SKL:s ledning

posted in: VG-regionen | 0

Monica Selin, regionråd från Västra Götaland, väljs idag vid SKLs valkongress i Stockholm som ledamot för Kristdemokraterna i SKLs förbundsstyrelse samt dess arbetsutskott. Hon blir därmed den av alliansens representanter som har sjukvårdsfrågorna som huvudområde. – Hälso- och sjukvården är kristdemokraternas främsta ansvarsområde. Därför känns det hedrande men också som ett stort ansvar att får […]

Ångestloppet i Vänersborg

posted in: VG-regionen | 0

Under onsdagen arrangerade Monica Selin en Vänersborgsk version av ångestloppet. Loppet är 209 meter och ordnas för att stödja kampen mot fördomar gällande psykisk ohälsa. Var fjärde person kommer någon gång i livet att drabbas av psykisk ohälsa. Trots detta plågas hela vårt samhälle fortfarande av svåra tabun kring ämnet som gör situationen för alla […]

Besök på NÄL

posted in: VG-regionen | 0

Vårt regionråd Monica Selin praktiserade under onsdagen på NÄLs medicinska aktuvårdsavdelning. Monica gick bredvid sjuksköterskan Arne under dagen och fick en möjlighet att se verksamheten.
Tanken var att komma ut och se verksamheten på sjukhus…

Rapport från RUN

posted in: VG-regionen | 0

Vid gårdagens möte med RUN, Regionutvecklingsnämnden, fick vi ett antal dragningar med bla en om Västtrafiks arbete med Vision taxe-arbetet. I dragningen framgick en tydlig koppling till det som KD föreslagit och kallat flexikort. Det ses som ett viktigt bidrag för att få mera kombi-resenärer att åka kollektivt Att man lättare ska kunna växla mellan […]

Slut med sängar i korridorer och sköljrum på sjukhusen?

posted in: VG-regionen | 0

– Situationen med patienter som får ligga i korridorer och i sköljrum eller utlokaliseras till andra avdelningar har blivit ett oacceptabelt normaltillstånd som måste få ett slut nu. Det sa Monica Selin, Kristdemokraterna, på tisdagen med anledning av Regionstyrelsens sammanträde. – Eftersom problemet med överbeläggningar pågått under en längre tid och hotar patienternas säkerhet och […]

1 24 25 26 27