Debatt: Nattstopp i kollektivtrafiken – en jämställdhetsinsats som ökar antalet resenärer

posted in: VG-regionen | 0

Bussresenärer, i synnerhet yngre kvinnor, som av olika skäl reser under kvällar och nätter känner sig ofta otrygga. Närmare tio procent av de deltagande i en undersökning från Kalmar år 2005 uppgav att de av denna anledning valt bort kollektivtrafiken … Continue reading

Debatt: Västra Götalandsregionen behöver ett kompetenscentrum om endometrios

posted in: VG-regionen | 0

Mars månad är den ”internationella endometriosmånaden”. Runt omkring i världen pågår aktiviteter för att sprida kunskap och stödja forskningen om en vanlig men dold kvinnosjukdom. På Facebook uppmanas man att ha på sig ett gult band eller gult klädesplagg och … Continue reading

”Gråväderssensualism” ska locka turisterna till Bohuslän

posted in: VG-regionen | 0

Vid sitt besök i Lysekil fick en grupp kristdemokrater från regionen möta Västsvenska Turistrådets Gunilla Mitchell för en intressant eftermiddag omkring besöksnäringen. För Bohusläns del ökar befolkningen med flera hundra procent under juni, juli och augusti medan området uppvisar glesbygd … Continue reading

Så kan vi undvika fler varsel i Västsverige

posted in: VG-regionen | 0

(publicerat på gp.se 2012-11-22) Västsverige har en stark arbetsmarknad, men vi är inte oberörda av oron i vår omvärld. Vi behöver fokusera de närmaste åren för att ta tillvara Västsveriges styrka och samtidigt undvika varsel och oro på arbetsmarknaden inför tuffare tider, skriver Kristina Jonäng (C), Gunilla Levén (M), Rosie Rothstein (FP) och Anders Fasth […]

Offra inte valfriheten på vinsthatets altare

posted in: VG-regionen | 0

(publicerat i Bohuslänningen, 2012-11-13) Under det senaste året har det skrivits spaltmetrar om vinster i vården. Frågan har handlat lite om att möjligheten för ett företag att göra vinst är en förutsättning för företagets existens och betydligt mer om att vinstintresset i sig skapar vanvård. Vård- och omsorgssektorn är en gigantisk, livsviktig och tillväxtskapande sektor […]