Så utökas satsningarna på psykiatrin

posted in: VG-regionen | 0

Pressmeddelande- GrönBlå Samverkan tillför psykiatrin 75 mnkr för 2016. I dag lade Psykiatriberedningen fram sitt förslag på hur detta tillskott ska fördelas. Medel fördelas till såväl öppenvård inom specialistpsykiatrin för patienter med svår traumatisering (30 mnkr) som specialiserad öppenvård för … Continued

En budget med siktet inställt framåt

posted in: VG-regionen | 0

Pressmeddelande- Regionfullmäktige beslutade under tisdagen att stödja den GrönBlå majoritetsledningens förslag till tilläggsbudget för 2015. – Jag är glad att tillsammans i GrönBlå samverkan, nu få möjlighet att leda Västra Götalandsregionen framåt och söka skapa framtidstro och arbetsro i sjukvården. … Continued

KD presenterar nytt regionprogram

posted in: VG-regionen | 0

Pressmeddelande ”26 punkter för ett bättre Västra Götaland”. Så heter Kristdemokraternas regionprogram 2014-2018 som presenterades i dag. – Västra Götalandsregionen behöver en politik som är inriktad på att skapa förutsättningar för att människor ska kunna få växa upp och åldras … Continued

Kristdemokraterna vill satsa på kulturarvsskolor

posted in: VG-regionen | 0

Pressmeddelande- Förutsättningarna för att starta kulturarvsskolor ska utredas. Det har regionfullmäktige beslutat genom att bifalla en motion av kristdemokraterna Kristina Carlsson och Conny Brännberg. – Kulturen ska finnas med som en naturlig del i barns och ungdomars liv. Vår motion … Continue reading

Uppföljning av Kulturnämndens insatser som riktas till barn och unga

posted in: VG-regionen | 0

Interpellation Till Alex Bergström (S), ordförande i Kulturnämnden Under hösten 2012 antog Regionfullmäktige en ny strategi för regionens kulturverksamhet. I samband med debatten – där Kristdemokraterna riktade kritik mot att strategin saknade ett barn- och ungdomsperspektiv – framförde nämndens ordförande … Continue reading

Rödgrönt styre tär på regionen

posted in: VG-regionen | 0

Debattartikel Monica Selin Den här mandatperioden visar tydligt att den rödgröna ledningen i Västra Götalandsregionen inte håller måttet.  Men den visar också betydelsen av att föra en aktiv oppositionspolitik. Avsaknad av handlingskraft samt en oförmåga att göra rätt prioriteringar. Det … Continue reading

1 2 3 4 5