KD vill storsatsa på regionens hälso- och sjukvård

posted in: VG-regionen | 0

Pressmeddelande- I dag presenterar Kristdemokraterna sitt budgetförslag för Västra Götalandsregionen. – Sammanlagt avsätter vi drygt 1,8 miljarder kronor mer till hälso- och sjukvården än vad den rödgröna regionledningen gör i sitt förslag till budget, säger Monica Selin (KD), regionråd. – … Continue reading

Behovet av ett endometrioscenter i Västra Götalandsregionen

posted in: VG-regionen | 0

Interpellation Till Helén Eliasson (S), ordförande i Hälso- och sjukvårdsutskottet Ungefär 10 procent av alla fertila kvinnor har endometrios. Av de som är drabbade har cirka var femte mycket svåra symptom. Endometrios går inte att bota. Däremot finns det flera … Continue reading

Psykiatrin kan inte stå i skuggan

posted in: VG-regionen | 0

Debattartikel (Monica Selin) I Västra Götalandsregionen har situationen inom psykiatrin länge varit allvarlig. Samtidigt har nödvändiga åtgärder lyst med sin frånvaro. Hälso- och sjukvården ska kännetecknas av värdighet, kvalitet och tillgänglighet för alla. De patientgrupper som har svårt att göra … Continue reading

Interpellation vid regionfullmäktige 2014-02-11 (Conny Brännberg)

posted in: VG-regionen | 0

Till hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande Hélen Eliasson (S) Psykiatrin i Skaraborg brottas sedan en längre tid tillbaka med svåra problem. Inom flera personalkategorier är antalet vakanser högt och personalomsättningen är stor.  För patienter har situationen inneburit längre väntetider för att … Continue reading

Förslag om sms-livräddare vann bifall

posted in: VG-regionen | 0

Pressmeddelande – Möjligheten att sätta in sms-livräddare vid larm om hjärtstopp som inträffar utanför sjukhus ska utredas. Det beslutet fattade regionfullmäktige i dag genom att bifalla en motion av Magnus Berntsson (KD). Tanken är att fler ska få behandling i … Continue reading

Fråga vid regionfullmäktiges sammanträde 2013-10-22:

posted in: VG-regionen | 0

Till Hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande  Helén Eliasson (S) Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att insulinpumpar inte kommer att ingå i läkemedelsförmånen från och med 1 december 2013. Detta beslut har fattats utifrån den praxis som skapats. I och med … Continue reading

1 2 3 4 6