Våga ha Stockholm som förebild

posted in: VG-regionen | 0

Debattartikel- GP Magnus Berntsson m.fl. Vårdval Stockholm har gett oss en mångfald av vårdgivare som levererar högkvalitativ vård till en lägre kostnad än vad samma vård kostar på de offentliga sjukhusen. Dyrare vård och klåfingriga politiker som sysselsätter sig med planekonomiska … Continue reading

Patienten ska stå i centrum

posted in: VG-regionen | 0

Debattartikel- Monica Selin Den politiska vänsterkanten rider till storms mot valfriheten inom vården. Men ideologiska skygglappar får inte resultera i kvalitetsförsämringar. Kristdemokraterna vill ha en hälso- och sjukvård som är solidariskt finansierad och kännetecknas av kvalitet, mångfald och valfrihet. Möjligheter … Continue reading

Debattartikel – Palliativ vård

posted in: VG-regionen | 0

Under de senaste veckorna har Monica Selins (KD) debattartikel om den palliativa vården i Västra Götalandsregionen publicerats i ett antal medier. En värdig vård hela livet Alla har rätt till en god vård i livets slutskede och en värdig död. De som arbetar med … Continue reading

Interpellation från Conny Brännberg

posted in: VG-regionen | 0

Interpellation till Helén Eliasson (S), ordförande i Hälso- och sjukvårdsutskottet Informationsbrist om behandlingsbegränsningar ”Alla människor har rätt att få bestämma över sitt eget liv, få bästa möjliga vård och att få dö under värdiga former.” Så skriver socialstyrelsen i sina allmänna råd om livsuppehållande åtgärder i livets slutskede från 1992. Efter flera uppmärksammade fall där […]