Vi satsar extra för framtidstro i regionen

posted in: VG-regionen | 0

Debattartikel – GP (GrönBlå Samverkan) För att möta behoven inom bland annat vård och kollektivtrafik satsar vi ytterligare extra resurser i 2016 års budget. Vården har redan i år förstärkts med cirka 1,4 miljarder men kommer att få ytterligare 250 miljoner … Continued

Regionens endometriosvård håller inte måttet

posted in: VG-regionen | 0

Debattartikel- Monica Selin Vården för kvinnor med endometrios lider av stora brister. Ändå vidtas inte nödvändiga åtgärder i Västra Götalandsregionen för att komma till rätta med problemen. 200 000 kvinnor i Sverige lider av endometrios. Det är en sjukdom som … Continue reading

KD vill storsatsa på regionens hälso- och sjukvård

posted in: VG-regionen | 0

Pressmeddelande- I dag presenterar Kristdemokraterna sitt budgetförslag för Västra Götalandsregionen. – Sammanlagt avsätter vi drygt 1,8 miljarder kronor mer till hälso- och sjukvården än vad den rödgröna regionledningen gör i sitt förslag till budget, säger Monica Selin (KD), regionråd. – … Continue reading

Behovet av ett endometrioscenter i Västra Götalandsregionen

posted in: VG-regionen | 0

Interpellation Till Helén Eliasson (S), ordförande i Hälso- och sjukvårdsutskottet Ungefär 10 procent av alla fertila kvinnor har endometrios. Av de som är drabbade har cirka var femte mycket svåra symptom. Endometrios går inte att bota. Däremot finns det flera … Continue reading

Passiviteten S visar tär på förlossningsvården

posted in: VG-regionen | 0

Debattartikel – GT.se (Monica Selin) Maktlöshet, stress och oro. Det präglar arbetssituationen för en stor del av förlossningsvårdens personal i regionen. Nu är det helt nödvändigt med ett regionövergripande krafttag för att hitta hållbara lösningar. I Västra Götaland arbetar många … Continue reading

Debatt: Nattstopp i kollektivtrafiken – en jämställdhetsinsats som ökar antalet resenärer

posted in: VG-regionen | 0

Bussresenärer, i synnerhet yngre kvinnor, som av olika skäl reser under kvällar och nätter känner sig ofta otrygga. Närmare tio procent av de deltagande i en undersökning från Kalmar år 2005 uppgav att de av denna anledning valt bort kollektivtrafiken … Continue reading

1 2