”Stärk rehabiliteringvården på lokalsjukhusen”

posted in: VG-regionen | 0

Pressmeddelande – Regionfullmäktige beslutade i dag att låta regionstyrelsen se över möjligheterna att i större grad satsa på rehabilitering på lokalsjukhusen. Kristdemokraterna Marianne Nilsson och Hans-Carl Carlson är initiativtagare till idén. – Genom att utveckla och satsa på en rehabilitering … Continue reading

”Västra Götalandsregionen bör stärka sitt arbete för ökad sysselsättning”

posted in: VG-regionen | 1

Pressmeddelande – (Anders Fasth) Utred närmare hur regionerna kan fördjupa sitt arbete för att motverka arbetslöshet. Det föreslår Anders Fasth (KD) i en motion som lämnats till regionfullmäktige. – Möjligheterna att stärka sysselsättningen och den regionala tillväxten skiljer sig åt … Continue reading

Motion till Regionfullmäktige om att nå småbarnsföräldrar med syfte att förebygga ohälsa bland barn och unga

posted in: VG-regionen | 0

2013-11-26 (Conny Brännberg och Valéria Kant) Kristdemokraterna har i sin budget för 2014 föreslagit en rad åtgärder för att stärka folkhälsan och rekommenderar ett ökat fokus på förebyggande insatser. Partiets fokus är inriktat mot barn och ungdomars uppväxtvillkor och vi … Continue reading

1 2 3 4 8