Framgångsrika satsningar på psykiatrin fortsätter

posted in: VG-regionen | 0

Pressmeddelande – GrönBlå Samverkan GrönBlå Samverkan presenterar rapporten ”Ett år med psykiatrisatsningen”. I den redovisas de många satsningar som majoriteten gjort hittills för att förbättra psykiatrin, den psykiska hälsan och det förebyggande arbetet i Västra Götaland. För GrönBlå Samverkan, som … Continued

Så utökas satsningarna på psykiatrin

posted in: VG-regionen | 0

Pressmeddelande- GrönBlå Samverkan tillför psykiatrin 75 mnkr för 2016. I dag lade Psykiatriberedningen fram sitt förslag på hur detta tillskott ska fördelas. Medel fördelas till såväl öppenvård inom specialistpsykiatrin för patienter med svår traumatisering (30 mnkr) som specialiserad öppenvård för … Continued

Så ska GrönBlå Samverkans tillskott till psykiatrin för 2015 fördelas

posted in: VG-regionen | 0

Pressmeddelande- I GrönBlå Samverkans budget för 2015 tillfördes psykiatrin 50 mnkr. I dag fattade Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslut om hur detta tillskott ska fördelas för att ge så god effekt som möjligt. De extra medlen riktas till att stärka tillgängligheten … Continued

1 2 3 4 7