essunga

Alla barn och ungdomar ska garanteras en bra start i livet.

I  Essunga kommun måste barnomsorg, skola och äldreomsorg komma först.

Vi vill låta eleverna lyckas i skolan och låta föräldrar få möjlighet till mer tid med sina barn.

Vi vill verka för trygga uppväxtvillkor för barnen och god omsorg om dem som behöver samhällets stöd

Vi vill låta äldre leva ett tryggt och värdigt liv med valfrihet  i  boende och hemtjänst.

För att klara detta behöver vi värna en god ekonomi och fatta kloka och hållbara beslut.

Kristdemokraterna vill ta ansvar för utveckling och framtidstro.

Vi ber om ditt förtroende att vara med och leda Essunga kommun.

Vill du också vara med?

Rösta på oss den 14 september!