Vi vill fortsätta utveckla turismen som drar många nya besökare till vår kommun.

Ökad besöksnäring ger fler arbetstillfällen, bevarad och ökad handel, ett levande samhälle och en levande bygd. Det unika med vår bygd bör lyftas fram liksom enskilda människors kreativitet och företagsamhet bör uppmuntras.

Retroprojektet öppnade våra ögon för vad som är unikt och sevärt i våra bygder. Flera platser har fått nya besökare och köpmännen nya kunder. Andra Våningen i Amiralen är en god början, som hittills har haft långt över 10 000 besökare. Området kring broarna över Nossan ska vara inbjudande och väl underhållet. Strandpromenaden och arbete med området Stallaholm har skapat en attraktiv miljö för fritidsaktiviter och naturupplevelser. Utveckling av turismen är en positiv faktor för kommunen. Boende för besökande saknas fortfarande och bör planeras i någon form.

Marknadsplatsen är en stor tillgång som ytterligare kan utvecklas. Tusentals besökare kommer till månadsmarknaderna och andra evenemang. Det är glädjande att så många söker sig till Nossebro och får upptäcka vilken vacker bygd och vilket fint samhälle vi har här vid Nossan. Det har hela kommunen nytta av. Med en bra skola och äldrevård vet vi att kommunen är attraktiv att bosätta sig i. Fler bör få veta det!

Trafiken ställer stora krav på framkomlighet. Vi ser det som nödvändigt att renovera träbron för trafiksäkerhetens skull. Med stora evenemang i Nossebro räcker inte stenbron. Den kan lätt bli blockerad och oframkomlig om olyckan är framme. Kommunen bör därför snarast se till att träbron åter kan öppnas för biltrafik.