Gunilla Hermansson och Lena Erlingson med
Ralph Lundell och Anna Andersson som ersättare blev invalda
i Essunga kommunfullmäktige vid valet 2010.
Från 2011-01-01 är Gunilla liksom tidigare vald till gruppledare för kristdemokraterna och ledamot i kommunstyrelsen.
Lena är vald till ledamot i utbildningsnämnden.
Agneta Lundell är vald till att vara en av kommunens lekmannarevisorer.
Anna Andersson är ersättare i socialnämnden.
Anders Assmundsgård är ersättare i Essunga industri och Essunga Bostads AB.
Gunilla är vice ordförande i fullmäktigeberedningen Vision och utveckling

 

Se vår kommunlista inför valet 2014!
Val till kommunfullmäktige 2014
Kristdemokraterna

1. Gunilla Hermansson, f.d.lärare

2. Ralph Lundell, reklamationschef

3. Lena Erlingson, lärare

4. Anna Andersson, lärare

5. Jessica Edberg, administratör

6. Stig Dahlqvist, byggnadsingenjör

7. Agneta Lundell, civilekonom

8. Yvonne Dahlqvist, undersköterska

9. Ingvar Hermansson, veterinär