Falköping är en bra kommun. Det goda livet lockar människor att flytta hit. Företag etableras och utvecklas Nu ska vi ta nya steg! Kristdemokraternas recept är mer av: Tillväxt, Trygghet och Trivsel.

Falköping ska uppfattas som en attraktiv kommun för alla människor. Det ska finnas utbildning och jobb av olika slag. Vården ska möjliggöra egna val och ha hög kvalitet.

Kulturlivet ska präglas av både bredd och djup. Vi har goda kommunikationer som ska utvecklas vidare. Ideellt arbete och föreningsengagemang är kännetecken för kommunen och bidrar till utvecklingen. Kunskap om det egna kulturarvet och öppenhet inför nya seder och bruk är viktigt för att skapa delaktighet och trivsel.

Vi tar hand om miljön vilket skapar tillväxt. Det öppna landskapet och den lokalt producerade maten är viktiga resurser som för Falköping in i framtiden.

Kristdemokraterna tar ansvar och har en politik för utveckling och för ett mänskligare Falköping! Vi kämpar för äldre, för barnfamiljer och för svaga i samhället. Vi har sett till att människor får bestämma mer över sin vardag. Vi har värnat barnomsorgen, skolan och äldreomsorgen samtidigt som vi tagit ansvar för kommunens ekonomi. Nu vill vi fortsätta att göra Falköping bättre att bo i. Nu ber vi om ditt förtroende att leda Falköping in i framtiden!

Våra ståndpunkter:
– Fler närodlade morötter i kommunens kök
– Fem fria servicetimmar per månad för alla över 80 år
– Inför etableringsgaranti för nya och växande företag
– Ge föräldracoachning till familjer med barn upptill 18 år
– Införa ”snabba cash” – en stimulanspeng för ungas fritids- och kulturexperiment
– Samhälls- och handelsutvecklare för Floby och Stenstorp
– Påverka utvecklingen av Falköpings sjukhus
– Mer Tillväxt, Trygghet och Trivsel

Läs gärna mer om vad vi vill under fliken Vår politik här till höger.