Våra politiska företrädare i Regionfullmäktige är:

Conny Brännberg
Eva-Lott Gram
Dan Hovskär
Maj Ader
Tommy Larsson