Vår politiska företrädare i Riksdagen är:

Annika Eclund