Screen_Isabella

 

 

 

 

 

 

 

 

Antagna på årsmötet för valbar plats

Isabella Carlén, beteendevetare
Arnold Cedving, biståndsarbetare
Hanna Bertilsson, förskollärare
Ronny Gunnarsson, ingenjör
Kristian Ribberheim, ekonom
Daniel Klasson, företagare
Monica Sanfridsson, förskollärare

Kommunfullmäktige 2019-2022

Isabella Carlén, beteendevetare
Hanna Bertilsson, förskollärare
Ronny Gunnarsson, ingenjör

Suppleant

Kristian Ribberheim, ekonom
Daniel Klasson, företagare