Marcus och Isabella på korten ovan

Vår valsedel innehåller nedanstående personer

Isabella Carlén, beteendevetare

Marcus Brohede, fil.mag.datalogi

Anna-Karin Larsson, sjuksköterska

Peter Lager, företagsledare

Bo Bergsten, kommunalråd

Brita Olsson, distriktsköterska

Arnold Cedving, maskinförare

Sven Åke Johansson, egenföretagare

Ewa Johansson, lärare

Kristian Ribberheim, ekonom och egenföretagare

Mikael Widlund, företagsledare

Jan Eriksson, målarmästare

Therese Bertilsson

Morgan Öhman, egenföretagare

Ingemar Ekeroos, småföretagare