Referat från årsmötet den 26 februari 2018

Kristdemokraterna har hållit årsmöte på Café Göta i Götene.

Mötet inleddes med att ordförande Isabella Carlén hälsade alla välkomna.

Via en videoinspelning fick alla lyssna till Kristdemokraternas riksdagsledamot från Skaraborg Annika Eklund. Hon informerade om kristdemokraternas arbete i riksdag och regionen. Något som hon poängterade som otroligt viktigt i Kristdemokraternas politik är att människan alltid ska stå i centrum då vi ger våra berättelser.

Mötet fortsatte med att blommor överlämnades till ordförande Isabella Carlén som ett tack för allt arbete och engagemang som lagts ner.

Verksamhetsberättelsen lästes upp av sekreterare Marianne Bertilsson. Bland aktiviteterna under det gångna året kan nämnas Vitsippspriset som delades ut för 20 året i rad. Den här gången gick det till Johan Olofsson och Niclas Karlsson för sitt initiativ till ambulerande säkerhetsvakter i Götene kommun. Ett initiativ som leder till tillit och trygghet i vår kommun vilket Kristdemokraterna tycker är oerhört viktigt att alla invånare i kommunen ska känna sig trygga.

Under året har det också hållits Riksting i Uppsala, kommun och landstingsdagar i
Karlstad och paneldebatt i Götene. Under flera tillfällen har det också hållits KPU (kommunpolitiskt utskott) och
styrelsemöte.

Vid årsskiftet hade Kristdemokraterna i Götene 81 medlemmar.

Budget och valplan fastställdes.

Till styrelsen för 2018 valdes ordförande Isabella Carlén, vice ordförande Hanna Bertilsson övriga ledamöter Daniel Klasson, Ronny Gunnarsson, Arnold Cedving, Marianne Bertilsson, Bo Bergsten samt ersättare Monica Sanfridsson

Kvällen avslutades med gott fika och god gemenskap.

/HB