Kristdemokraterna har följande representanter i kommunens olika beslutande organ:

Kommunfullmäktige:

Michael Kihlström, ordförande

Eva-Lott Gram, ledamot

David Olsson, ersättare

Ulrica Lindström, ersättare

Kommunstyrelsen:

Eva-Lott Gram, ordinarie ledamot och ledamot i allmänna utskottet och insynsplats omvårdnadsutskottet

Kjell Olsson, ersättare och ledamot i tekniska utskottet

Ulrica Lindström, insynsplats i barn- och ungdomsutskottet

Kommunrevisionen:

Carl-Erik Lindblad

Valnämnden:

Robert Holst

Hjo Småindustrier AB, Hjo energi AB, Hjo Elhandel AB

Staffan Klaar, ersättare