Väg 49, genomfart eller förbifart?

posted in: Nyheter | 0

Tunga långtradare på väg 49 genom Karlsborgs centrala delar är ett besvärande faktum och skapar olägenheter i form av buller och avgaser för boende och vistande i området. Det är ingen idealisk situation och begränsar möjligheterna att planera för bostadsbyggande och skolor längs genomfartsstråket och ett levande butiksliv. Vi kan inte heller blunda för att det innebär en försvårande omständighet i strävandena att göra kommunen attraktiv för såväl boende och näringsidkare som tillfälliga besökare.

Nu är detta inget problem som är lätt att snabbt och enkelt åtgärda. Geografin sätter mycket tydliga begränsningar. Vad som dock är lätt att förutse är att trafiken på väg 49 knappast blir mindre i framtiden.

En förnyad studie som klarlägger våra möjligheter och begränsningar bör genomföras under den kommande mandatperioden.

Sven Esplund

styrelseledamot KD Karlsborg

Leave a Reply