VI BRYR OSS– HELA LIVET!
Vi vill alla må bra – ”Det ska va gôtt att leva” Men vi vet alltför väl att det inte alltid är så! Hur kan vi bidra till att våra barn mår bättre? Vilket stöd och rådgivning kan vi ge familjer i livskriser och i det dagliga livet? Vilka möjligheter kan vi skapa för människor med funktionshinder att få arbete? Hur ska vi ta emot människors som vill flytta hit? Hur ska vi marknadsföra Karlsborg för företagsetablering och lämpliga bostäder? Ett bra liv, hela livet, är vår utmaning inför framtiden. Hur ska vi leva upp till denna målsättning? Svaret finns kanske hos Dig: Hur vill du att de kommunala uppgifterna ska utformas i framtiden? Vi tror på en äldrevård med människovärdet i centrum. Därför behöver vi en värdighetsgaranti som visar vad kommunen ska göra för en trygg och likvärdig vård med rätt till eget val, stöd till anhöriga, god vård i hemtjänsten och på Haganäset. Det privata näringslivet är en livsnerv i kommunen.Vi vill bidra till ett gott samarbete mellan våra företag,utveckla fler sociala företag som ger även människor utanför arbetslivet ett rikt socialt liv,och skapa förutsättningar för lärlingsutbildningar. Besöks- och turistnäringen är viktig för oss alla. Arbete åt alla gäller även människor som har beslutat sig för att bo i Karlsborg. Det gäller integration med satsning på entreprenörskap, utbildning och arbete som en resurs för landsbygdsutveckling. Vi vill skapa goda bostäder i bra miljö. Det betyder att vi måste uppmärksamma problematiken med väg 49 genomfart genom centrum. Det har också en påverkan på var etablering eller utveckling av våra skolor kan äga rum. Kultur är livsviktigt och bidar till identitet och integration mellan människor. Bra kommunikationer är en förutsättning för turism,bosättning och etablering av företag. Vi betonar starkt vårt ansvar för att skydda och bevara livsbetingelserna för kommande generationer.I folkhälsoarbetet ska vi bidra till en god arbetsmiljö, motivera till en aktiv hälsa bland våra medborgare och inspirera till ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt långsiktigt hållbart samhälle. I vårt samhälle är Försvarsmakten en mycket viktig aktör och vår garnison bör ges goda förutsättningar att utvecklas inom kommunen.

Barn och ungdom

Bostad

Familjen

Försvaret

Integration

Kommunikation

Kultur och fritid

Näringsliv 

Skola

Turist, Besöksnäring

Vård.Hälsa.Miljö

Äldrevård