ETT BRA LIV – HELA LIVET
Hur mår våra barn? Vilket stöd och rådgivning får familjer i livskriser och i det dagliga livet? Vilka möjligheter finns det för människor med funktionshinder att få arbete? Hur tar vi emot människors som vill flytta hit? Hur ska vi marknadsföra Karlsborg för företagsetablering och lämpliga bostäder? Ett bra liv,hela livet är vår utmaning inför framtiden. Hur ska vi leva upp till denna målsättning? Svaret finns i frågan: Vad vill du att jag ska göra för dig? Vi tro på en äldrevård med människovärdet i centrum. Därför behöver vi en värdighetsgaranti som visar vad kommunen ska göra för en trygg och likvärdig vård med rätt till eget val, stöd till anhöriga, god vård i hemtjänsten och på Haganäset. Det privata näringslivet är en livsnerv i kommunen.Vi vill bidra till ett gott samarbete mellan våra företag,utveckla sociala företag som ger människor utanför arbetslivet ett rikt socialt liv,och skapa förutsättningar för lärlingsutbildningar. Besöks och turistnäringen är viktig för oss alla. Arbete åt alla gäller även människor som har beslutat sig för att bo i Karlsborg. Det gäller integration med satsning på entreprenörskap, utbildning och arbete som en resurs för landsbygdsutveckling. Det betyder att vi vill utveckla  Forsvik Bruk till ett centrum för besöksnäring,utbildning, hantverk, fartygsvarv och konferensanläggning. Kultur är livsviktigt och bidar till identitet och integration mellan människor. Vi behöver försvaret, försvaret behöver dig! Bra kommunikationer är en förutsättning för turism,bosättning och etablering av företag. Vi betonar starkt vårt ansvar för att skydda och bevara livsbetingelserna för kommande generationer.I folkhälsoarbetet ska vi bidra till en god arbetsmiljö, motivera till en aktiv hälsa bland våra medborgare och inspirera till ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt långsiktigt hållbart samhälle.

Barn och ungdom

Bostad

Familjen

Försvaret

Integration

Kommunikation

Kultur och fritid

Näringsliv 

Skola

Turist, Besöksnäring

Vård.Hälsa.Miljö

Äldrevård