”Bra kommunikationer är nödvändiga ”

KD vill att kommunikationerna till och från Karlsborg är lättillgängliga och ändamålsenliga med bra buss och tågförbindelser med målsättningen att människor föredrar att resa kollektivt. Samarbete med andra kommuner kan innebära nya lösningar. Förbättra bussförbindelser inom kommunen, kanske med en ringlinje till olika kommundelar vardag som helger. Bra kommunikationer är också en förutsättning för turism, bosättning och etablering av företag.