Styrelseledamöter

Björn Rubenson
Ordförande Kristdemokraterna i Karlsborg.
Gruppledare.
Ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
Herrgårdsvägen 2, 546 73 Forsvik.
Mobil 0723-11 91 12
E-post: bjornrubenson@gmail.com

Maud Ivehorn
Gällsebo Gård 2, 546 92  Mölltorp
Mobil: 0738 – 553030
E-post: maud.ivehorn@sv.se

Övriga styrelseledamöter

Göran Eriksson
Svanvik Fridhem 2, Svanvik
Tel: 403 18. Mob. 0738-018356
E- post:  goran.eriksson@carlsborg.net