Styrelseledamöter

Björn Rubenson
Ordförande Kristdemokraterna i Karlsborg.
Gruppledare.
Ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
Herrgårdsvägen 2, 546 73 Forsvik.
Mobil 0723-11 91 12
E-post: bjornrubenson@gmail.com

Desireé Grönvall Esplund 

Sekreterare Kristdemokraterna i Karlsborg

Axtorpsvägen 1, 546 72 Mölltorp

Mobil 072 338 16 68

 

Övriga styrelseledamöter

Ayman Husien

Sven Esplund

Ingvar Kärrsmyr

Niklas Johansson