Vi vill se integration och mångfald i stället för segregation och inskränkthet.  Vi vill ge människor förutsättningar att kunna ta ansvar för sina egna liv. En kristdemokratisk politik i kommunen för integration och mångfald handlar om att skapa förutsättningar för integration, inte att detaljplanera eller ta kontroll över människors liv.

Vi vill öka dialog och samråd med etniska och religiösa gruppers representanter, eftersom vi vill tillvarata de kunskaper och erfarenheter som finns i olika grupper i samhället. Nysvenskar är en del i samhällslivet och ska därför ha delaktighet i samhällsutvecklingen.

Vår kommun har under många år haft en relativt stor invandring av nysvenskar och vi vill se ett större kulturellt utbyte. Vi vill se forum där en mångfald av generationer, kulturer och etniciteter naturligt kan mötas.

Vi kristdemokrater vill definitivt göra oss av med föreställningen att befolkningen å ena sidan består av svenskar och å andra sidan av invandrare. Invånarna representerar snarare en mångfald av kulturella, etniska och religiösa grupper, vars kunskap och erfarenheter vi måste ta tillvara bättre.

Vi kristdemokrater i Mariestad vill…

  • att kommunen erbjuder kontaktfamiljer för nyanlända invandrare och flyktingar
  • att så många som möjligt får en praktikplats för att lättare komma in i samhället och få in en fot på arbetsmarknaden
  • att föreningar och organisationer som tydligt arbetar med att förbättra integrationen i kommunen ska uppmuntras och stödjas