Kristdemokraternas Morgan Forsberg var fram till årsskiftet 2014/2015 ordförande i Kulturnämnden.Under 2015 och 2016 kommer nämnden att ersättas av ett Kultur- och Fritidsutskott. Där representeras Kristdemokraterna av Morgan Forsberg.

Det gör vi har stor påverkan i hur kulturlivet påverkas i kommunen. Stöd oss med din röst i valet så behåller vi detta inflytande om du anser att vår syn överensstämmer med din. Kontakta gärna morgan.forsberg@mariestad.se om du har tankar om kulturlivet i hela vår kommun.

Vi har en god att kultur utveckla. Vi har alla behov av kultur. Samhälle utan ett rikt kulturliv är fattigt och missar den inspiration som kulturella uttryck förmedlar. Vi anser att kultur är viktigt för alla, och anser att kultur för barn och ungdomar ytterligare behöver prioriteras. Kulturen medverkar till att vi finner mening i tillvaron, men också att vårt kulturarv förmedlar relationer mellan generationer. Vi kan glädja oss över ett rikt kulturliv, inte minst om vi ser till kommunens storlek.

Musiklivet i Mariestad har en stor betydelse. Den kommunala musikskolan, ungdomshuset Elvärket med en stor mängd replokaler samt en mängd lokaler att spela i är en god grogrund för det musikaliska kulturlivet. Vi kan även glädja oss över att vi har många konsertlokaler i form av kyrkor – allt från en Domkyrka med ny orgel, många kyrkor på landsbygden som har en lång historia, flera frikyrkor för finstämda konserter till en folkets park och ett antal restauranger med regelbundna liveframträdanden.

Sedan 1 januari 2014 så ligger Musikskolan i Mariestad under kulturnämndens vingar. Det har vi kristdemokrater arbetat för. Vi vill att den så snart den pågående utredningen är färdig utvecklas till en Kulturskola. Självklart förblir den nuvarande Musikskolan ett av de tre benen som en kulturskola ska ha. I utredningen arbetar vi med vad de två andra verksamhetsgrenarna ska vara. Dessutom diskuteras frågan om var någonstans skolan ska ligga i framtiden.

 

Den relativt stora invandringen av nysvenskar ger oss chansen till ett stort kulturellt utbyte. Kulturens hälsofrämjande roll har en stor betydelse och kommunen ska aktivt verka för att kulturen finns med i olika verksamheter. Vi vill se forum där en mångfald av generationer, kulturer och etniciteter naturligt kan mötas.

Vi har ett flertal teaterföreningar. Vi har en unik teater. Den är en av Sveriges äldsta och bäst bevarade landsortsteatrar, invigd på 1840-talet. Vi är måna om att verksamheten på teatern även i framtiden ska vara lika aktiv som nu. Vi har även flera olika museer. Vadsbo Museum kan uppvisa vad Mariestads bakgrund.

Vi kristdemokrater i Mariestad vill…

  • att kulturlivet är brett och välkomnande både för utövare och publik
  • att musikskolan i stan utvecklas till en bredare kulturskola där barn och ungdomar kommer att kunna lära sig många olika kulturella uttryck.
  • att teaterföreningar, dansare, artister, orkestrar och punkband och andra kulturutövare har scener att öva och framföra sitt artisteri på, och att det finns naturliga mötesplatser för kommunens kulturella mångfald
  • att insatser för kultur i äldrevård och i vården stimuleras
  • att det finns mötesplatser där vår mångfald lyft fram
  • se en fortsatt verksamhet så att morgondagens människor redan nu kan ta del av våra rötter på våra museer