Vi vill se ett tryggt, säkert och attraktivt Mariestad.  En människas välbefinnande beror också på var och hur hon bor. En trygg och estetisk tilltalande närmiljö är viktig för att vi ska må väl och utvecklas i positiv riktning. Vi har i Mariestad en mycket god anledning att glädja oss över en underbar promenadmiljö bland annat i Gamla stan, Ekuddens naturområde, olika kvarter med varierande miljöer. Vi anser att planering för boende är en viktig del av stadsutvecklingen.

Vi vill även att landsbygden med den mångfald av miljöer som där finns får utvecklas. Vi har Lugnåsberget och dess Qvarnstensgruva, området runt Göta Kanal med flera fina byar och mindre tätorter, och vi har ett kustband med flera öar i skärgården. Dessa platser är attraktiva för såväl boende som rekreation.

Varje år besöker nöjda turister kanalområdet och cyklar och bor utmed kanalen. Utmed Göta kanal finns fina byar och tätorter som Hajstorp, Norrkvarn, Lyrestad och vid Vänerns strand Sjötorp.

Mariestad har av WHO utsetts som en säker och trygg kommun vilket förpliktigar att skapa trygghet för våra invånare. Att känna sig trygg och må bra är ett folkhälsoarbete som ständigt måste utvecklas och beaktas vid planering av bostadsområden.

Vi kristdemokrater i Mariestad vill…

  • att hamnområdet får en viktigare roll i stadsbilden med små butiker med utökad servering, hantverk och fiskhandel
  • att kollektivtrafiksresandet görs mer attraktivt för alla invånare i kommunen, inte minst för boende på landet
  • att alla invånare över 65 år och skolungdomar skall få åka buss gratis inom kommunen
  • att välfärdsbokslut används som en metod för uppföljning av kommunens verksamheter
  • att kommunens folkhälsoarbete utvecklas, utvärderas och bli mer vardagskonkret
  • att kulturellt intressanta bebyggelsemiljöer värnas och bevaras för framtida generationer, i vår stadsmiljö likväl som i den lantliga miljön
  • att badplatser i kommunen görs tillgängliga för alla
  • att det ska vara lätt att få bygglov i sjönära lägen