Vårt Skara

Skara stad med omgivningar tillhör en viktig del av den svenska historien. Under drygt 1000 år har staden med domkyrkan i centrum varit en mötesplats för människor. Stadens placering gör den också till en central plats i Skaraborg. Vi vill att vårt Skara ska fortsätta att utvecklas, att även fortsättningsvis vara en naturlig mötesplats lokalt, regionalt och på riksplanet. Vi vill värna om småstadskänslan med den trygghet och närhet den för med sig. Skara ska vara den lilla staden med de stora möjligheterna. För att uppnå detta måste vi se till att du är nöjd och tycker att den service kommunen ger är tillfredställande. Vi vill skapa en kommun som du och alla vi andra som lever här, är stolta över!
Du är välkommen att ta direktkontakt med oss:
Mikael Börjesson, ordförande 
Leif Brohede, gruppledare 070-676 25 64
Följ oss på vår Facebooksida för kontinuerlig uppdatering: Kristdemokraterna i Skara
 274