Vi vill vara med och förbättra människors vardag!

Det är individen och de naturliga gemenskaperna som utgör grunden i samhället och vår kommuns uppgift är att stödja dessa. I vår kristna kulturtraditionen är människans unika värde centralt. Våra barn och ungdomar ska ha rätt att växa upp under trygga förhållanden, med sunda värderingar och en god utbildning. Tillsammans har vi ett ansvar att stödja och vårda när det behövs. Genom din röst kan vi fortsätta att arbeta för att just din vardag ska bli enklare, gladare och mer trivsam.

Skara – en bra kommun att växa upp i.

Goda villkor för familjerna ger våra barn en bra start i livet. Genom att satsa på de minsta bygger vi ett gott samhälle och en bättre framtid för oss alla.

Både föräldrar och barn behöver tid med varandra. Därför måste familjer själva kunna välja det liv som passar dem bäst. Vi Kristdemokrater nöjer oss aldrig med mindre än riktigt bra barnomsorg och skola. Kvaliteten i förskolan är viktig, för både barn och föräldrar. För de minsta är tryggheten i den lilla gruppen viktigast. Därför vill vi ha små barngrupper i förskolan och att det införs ett maxtak för gruppernas storlek. Föräldrar ska känna sig trygga med att deras barn får omsorg i en bra verksamhet. Föräldrar som vill välja en annan barnomsorg ska också ha frihet att göra det.

Vi vill skapa ökade valmöjligheter med barnomsorgspeng och vårdnadsbidrag.

Vi vill också lyfta skolan och lärarna. Varje elev ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. En fungerande skola i Skara bygger på att vi har engagerade och kunniga lärare. Dessa måste ges utrymme för att i första hand undervisa elever för att nå kunskapsmålen. Administrativa uppgifter måste minskas till förmån för tid med elever. Kompetensutveckling och olika möjligheter till utveckling skall vara en självklarhet. Duktiga lärare ska ges goda utvecklingsmöjligheter och bra lön. Skolan ska ge kunskap för arbetslivet, men också bildning för hela livet. Därför är nolltolerans mot mobbing, kränkande behandling, klotter och dålig skolmiljö en nödvändighet.

Vår gymnasieskola – Katedralskolan ska ha en tydlig identitet med olika inriktningar. En bredd av både teoretiska och praktiska program ska erbjudas eleverna. Till det ska olika former av lärlingsprogram finnas i nära samverkan med det lokala näringslivet.

För att kommunen ska utvecklas och vara attraktiv behövs fler jobb och högre tillväxt. Vi vill skapa ett näringslivsklimat som uppmuntrar nya idéer och underlättar för entreprenörskap och företag. Det hjälper även våra unga in på arbetsmarknaden efter fullgjord utbildning.

Så vill vi göra vår kommun till en bra kommun att växa upp i!

Ett bra liv – hela livet!

När vi blir äldre blir krämporna fler. Kroppen säger ifrån efter år av arbete och aktivitet. Men vi är fortfarande de vi är, oavsett ålder. Och vi har rätt att bestämma över våra egna liv.

Vi Kristdemokrater vill att alla ska kunna leva ett aktivt liv utifrån sina egna förutsättningar. Med inflytande i samhället och över den egna vardagen. Det kan handla om att välja äldreboende eller kunna påverka vilka tider hemtjänstpersonalen kommer. Den som vill och orkar ska också ha möjlighet att fortsätta att arbeta.

Vi ska ställa höga krav på en trygg och värdig äldreomsorg. Personalen ska ha goda arbetsvillkor och kunna ge den hjälp som behövs. Det ska serveras bra mat och finnas tid för en stunds gemenskap kring middagsbordet.

Även insatser som görs av familj, vänner, kyrkor och andra ideella krafter är viktiga. Inte minst för att fylla människors behov av närhet och gemenskap. Vi lovar att fortsätta att arbeta för att vi ska kunna leva livet, hela livet.

Fritid-Hälsa

Ett rikt och varierat fritidsutbud har stor betydelse för att skapa attraktivitet för vår kommun.

Det är mycket angeläget att skapa goda vanor i tidig ålder. Fritidsutbudet i Skara ska medverka till att främja en god hälsa och social utveckling och därmed stärks demokratin. De fysiska miljöerna, kollektivtrafiken, bidragssystemen, tillgången på arenor och mötesplatser planeras bäst om det sker i en bred samverkan. En viktig fråga handlar om lika tillgång för kön och åldrar. Det behövs insatser så att tjejer får ökad tillgång till olika arenor. Likaså måste man också se till att unga människor får tillgång till arenor på tider som är lämpliga. Detta blir möjligt genom ett gott samarbete mellan kommunen, föreningslivet och andra aktörer

Den fysiska planeringen ska göra så att Skara ligger i framkant av utvecklingen och vara en bra kommun att leva i. Tillsammans kan vi göra Skara till en trygg och expansiv kommun där vi vill bo och tillbringa vår tid.