Våra lokala politiker i olika uppdrag:

Leif Brohede, agronom

Mikael Börjesson, competence director

Annelie Holmgren, sektionschef

Zimon Brohede, pubchef

Gunnar Wilsson, vd

Tanjo Andersson, senior buyer

Karl-Gunnar Hugosson, psykiatrisjuksköterska

Tony Svensson

Nasersha Arzoomand

Topp 3 inför val 2019:

3 Bänk

 

 

Leif Brohede, agronom

Annelie Holmgren, sektionschef

Mikael Börjesson, competence director

 

 

 

L Blommor

Leif Brohede, agronom

Jag brinner för utökad samverkan inom och mellan kommuner och med den idéburna sektorn. Då blir vårt uppdrag möjligt.

  • Vi vill ha kvar Lag om valfrihetssystem ”LOV”, ett alternativ för bättre vård och omsorg. Man ska kunna åldras i trygghet, och lita på äldreomsorgen. Det är inte värdigt att man anses för pigg för att flytta t ex till ett trygghetsboende när man har behov av det. Därför vill vi att alla över 85 år ska garanteras plats i ett anpassat boende. För att det ska bli verklighet behöver vi bygga fler äldreboenden.

 

 

 

M Tegel

Mikael Börjesson, competence director

Jag brinner för skolfrågor.Jag vill tillföra ett kristdemokratiskt perspektiv där alla barn och ungdomar ska kunna lyckas.

I våra skolor vill vi att varje elev ska få kunskap för att leva och lyckas utifrån sina förutsättningar. Fokus ska vara på trygghet, kunskap och arbetsro. Vår gymnasieskola, Katedralskolan, ska erbjuda utbildningar som attraherar utifrån ungdomars behov och intresse. Elevhälsoarbetet ska stärkas för att stödja och hjälpa barn och elever och speciellt fokusera på psykisk hälsa. Fler förskolor ska byggas för att minska antalet barn i barngrupperna. Valfrihet inom barnomsorg och skola är en framgångsfaktor. Vi tror på ett fördjupat samspel mellan olika aktörer. För en lyckad integration är vår vuxenutbildning viktig. Den ger kunskaper och verktyg för att skapa egen försörjning och inkludering i samhället.

 

 

A Pion

Annelie Holmgren, sektionschef

Jag brinner för ett gott ledarskap och en sund personalpolitik. Vi vill ha en trygg kommun där polisen har resurser att förebygga brott.

I Skara ska man lita på att polisen kommer när man larmar. Polisen ska kunna förebygga, förhindra och ingripa mot brott. Alla ska kunna känna sig trygga. Satsningen på ungdomspoliser i Skara, med uppdrag att arbeta kontakt- skapande och förebyggande med unga, har varit lyckad. Mötet mellan polis och unga med olika bakgrund skapar tillit och förståelse. För att öka tryggheten i Skara bör samarbetet mellan kommunen och polisen utvecklas ännu mer.