I vår kommun vill vi:

 • införa ett maxtak för barngruppernas storlek i förskolan. Ett riktvärde kan vara mellan 12-17 barn per grupp, beroende på barnens ålder, lokaler, antalet pedagoger m.m.
 • ha en stor valfrihet och mångfald med flera alternativa utförare ska finnas för föräldrar att utifrån egna behov välja barnomsorg och förskola
 • stödja skolor med andra huvudmän än kommunen och vi vill uppmuntra till samarbete mellan olika skolor
 • få mindre tid för administration och mer tid för undervisning för våra pedagoger i alla åldrar
 • att vår gymnasieskolan ska präglas av mångfald när det gäller teoretiska och praktiska program
 • utveckla vuxenutbildningen för ökad och bättre integration och låta vuxenutbildningen inrikta sin utbildning så det passar behovet av arbetskraft i kommunen
 • att alla över 85 år ska garanteras plats i ett anpassat boende. För att det ska bli verklighet behöver vi bygga fler äldreboenden.
 • bygga ut olika former av boenden för våra äldre
 • ha kvar LOV, ett alternativ för bättre vård och omsorg
 • bygga ut vatten och avloppsnätet
 • bygga ut bredbandsnätet så det nåt så stor del av kommunen som är möjligt
 • asfaltera cykelbanor mot våra grannkommuner fram till vår kommungräns
 • ha en planskild korsning i Varnhem och en planskild korsning Ardala och Vinkölsvägen
 • att man ska känna sig trygg. Det behövs exempelvis fler poliser
 • säkra cykel- och promenadstråk och hur vi arbetar med ljussättning i Skara

 

SkaraFlygbild