TRYGGHET, TRIVSEL OCH TILLVÄXT I TIBRO

Vi kristdemokrater vill att Tibro skall bli en ännu attraktivare kommun att leva och bo i. Under de kommande fyra åren vill vi jobba för ökad trygghet, trivsel och tillväxt.

Trygghet och trivsel för alla

Familjen är grunden för det starka samhället. Vi tänker fortsätta driva frågan om vårdnadsbidrag och att familjecentralen stöttas. Vi vill att äldrecentrum utvecklas och att alla över 80 år får fem fria servicetimmar. Lagen om valfrihetssystem (LOV) skall införas. Vi vill ytterligare individanpassa boendet för funktionshindrade. Extra pengar skall tillföras skolan för att ta hand om våra flyktingbarn. Vi jobbar för att kulturskolan skall bli verklighet.

Tillväxt

Tibro blir attraktivare om vi väljer att satsa på bra förbindelser till Skövde och KSS.

Satsningen på Fagersanna-Bråbacka området skall fortsätta. Vi vill inrätta en företagslots som stöd till nyföretagande. Kreativa UF-företag skall kunna utvecklas i samarbete med Inredia. Vi önskar fler valmöjligheter vid kommunala vuxenstudier och en ännu starkare profilering av Fågelviksgymnasiet. Nyboskolan skall rustas upp och våra flyktingar skall få all tänkbar hjälp till integration genom praktik
och arbete.

Hör av dig

Har du frågor, funderingar eller kanske något bra förslag på en fråga du tycker att vi ska driva? Skicka oss ett meddelande!