Medborgardialog om skolsituationen

posted in: Nyheter | 0

Kristdemokraterna i Tibro har tagit initiativ till en medborgadialog om skolsituationen i Tibro. Mötet hölls på Fågelviksgymnasiet den 14 aug. Ett 40-tal föräldrar mötte upp. Utvecklingsledare Mattias Gustafsson deltog liksom rektorerna Marie Ahlander, Annica Henrysson och Thomas Blomgren. BUN-ledamöter från Kristdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet fanns med i en panel.

Från Kommunstyrelsen medverkade också Orvar Andersson och Stefan Larsson. Frågor som kom upp under mötet var bland annat de stora barngrupperna, lokalfrågan, gymnasieskolans framtid och transporter för de elever som går i Ransbergs skola. Annika Eclund fungerade som moderator under kvällen. Ett uppföljande möte planeras under kommande läsår.

Leave a Reply