Vitsippspriset 2014

posted in: Nyheter | 0

vitsippspris2014_4

Vitsippspriset delas ut varje år i de kommuner där kristdemokraterna är aktiva och det är tredje gången vi gör det i Tibro.

2012 tilldelades priset Jan-Inge och Ewa Thörn för dras engagemang och idé kring äldremässan här i Tibro. En dag då vi också fick vår kristdemokratiska äldreminister Maria Larsson att besöka Tibro 2013 tilldelades priset Ulf Pettersson för hans engagemang för äldrecentrum här i Tibro. För på vilket sätt han förgyller tillvaron genom de musikprogram han skapar.

Vitsippan är symbolen för Kristdemokraterna och den sköra lilla blomman talar om enkelhet, äkthet och samtidigt mänsklig ofullkomlighet. Men trots att vi människor är ofullkomliga uträttas det stordåd – ofta i det tysta. Vitsippspriset delas ut för gärningar gjorda i denna anda.

Med Vitsippspriset vill Kristdemokraterna uppmuntra och uppmärksamma positiva företeelser i vårt närsamhälle. Priset skall i första hand ses som en uppmuntran och ett erkännande till någon eller några som uträttat något behjärtansvärt, för ett varmare och mänskligare Sverige.

Priset består i år av ett konstverk. I år är det Tibro-konstnären Berit Gustafsson som på sitt personliga sätt avbildat vitsippan. Berit Gustafsson målar mest i akvarell och har haft flera utställningar i Tibro men även på andra orter. Konstverket är ett beställningsarbete. Priset består också av ett diplom att sätta på väggen med en motivering som skall påminna om att vinnaren har gjort något som betytt mycket för att göra vårt samhälle lite mänskligare.

Vinnare av Vitsippspriset 2014 är ingen mindre än elevcoachen på Nyboskolan Robin Bäckrud!

När vi frågar folk som nominerat Robin varför han skall ha vitsippspriset är detta några kommentarer:

Robin har bl.a. mött upp med enskilda elever som inte velat komma till skolan under längre tid, för att promenera till skolan, gått med in i klassen för att sätta igång motivation och även följt elever hem som behövt extra stöd. Denna insats har varit lyckosam!

Han har suttit med elever enskilt under lunchen som inte klarar den sociala situationen med andra, och fått god kontakt och förtroende.

Även i situationer där barn blivit förflyttade till annan kommun genom socialen har kontaktat Robin för stöd och uppmuntran.

vitsippspris2014_2

Leave a Reply