Fler barnomsorgsplatser

posted in: Nyheter | 0

Moderaterna och Kristdemokraterna har som en del av vårt samarbete genom PeO Andersson och Maria Marić lämnat in en gemensam motion, med syfte att lyfta frågan om nya förskolelokaler i Tibro.

Ett spännande förnyelsearbete har påbörjats för att kunna förverkliga framtidens skolor i Tibro. Vi känner starkt för detta projekt, men vill samtidigt betona att de stora behov som finns inom förskolan för den skull inte får komma i skymundan.

Det finns ett akut behov av en ny permanent förskoleavdelning, men i förlängningen behövs minst 5 avdelningar för att kunna minska gruppstorlekarna generellt och för att möta de stora barngrupper som finns i Tibro. Det är naturligtvis positivet för hela samhället att Tibro växer och att det finns många barn.

Istället för att flytta runt barnen och personalen i de lokaler kommunen råkar ha ledig och öppna kortlivade tillfälliga avdelningar till stora kostnader för att möta vårens toppar i barnomsorgskön vill vi istället att det byggs en ny större förskola. Med en större förskola finns möjlighet att skapa luft i systemet kunna möta de föräldrar som söker barnomsorg i en etablerad och trygg miljö.

Leave a Reply