Mer flexibilitet inom barnomsorgen

posted in: Nyheter | 0

Kristdemokraterna i Tibro har genom Maria Maric (ordinarie BUN ledamot) och Jan Lundqvist (ersättande BUN ledamot), lämnat en motion med två förslag om hur barnomsorgen i Tibro kommun kan göras mer flexibel genom att erbjuda föräldrar fler möjligheter än de som idag står till buds. Det är vårt mål att föräldrar, utöver en förskola med hög kvalitet, utbildad personal och små grupper, även ska kunna välja pedagogisk omsorg i hemmet i form av dagbarnvårdare, flerfamiljssystem eller egen omsorg. Därför vill vi att Tibro kommun inför vårdnadsbidrag samt att kommunen åläggs att bättre informerar om möjligheten att öppna pedagogisk omsorg i enskild regi med stöd av barnomsorgspengen.

Efterfrågan på barnomsorgen i Tibro kommun är hög. 94-95% av barnen i kommunen är inskrivna i barnomsorgen. Det finns mycket positivt att utläsa ur de siffrorna, t.ex. att många föräldrar har arbete. Tibro har en barnomsorgsgaranti som innebär att alla barn ska få en plats i barnomsorgen inom fyra månader efter ansökningsdatum. Tibro kommun har idag 25 förskoleavdelningar fyllda. Det finns ett behov av 27-28 avdelningar framöver.

Kön har under hösten varit lång. 35 barn har stått i kö varav 23 barn nu erbjudits plats på permanent avdelning men i tillfälliga lokaler. Det är osäkert om resterande barn kommer kunna få plats i tid inom barnomsorgsgarantin. Att inte få en plats då dagarna med föräldrapenning är slut och jobbet, studier eller arbetssökning väntar kan innebära en ekonomiskt mycket knivig situation för den enskilde föräldern.

Utöver de allmänna förskolor som kommunen idag bedriver och vid sidan om de kommunala dagbarnvårdarna och den privata förskolan Solbacken finns ett behov av fler barnomsorgsformer. Vi hoppas därför att vårt förslag får genomslag och ökar flexibiliteten inom barnomsorgen i Tibro kommun.

Leave a Reply