KD vill barnens bästa

posted in: Nyheter | 0

I måndags i Tibro togs budget för 2018. Tibro styrs av S, V, C och Mp, även om Mp låtit sin stol stå tom de senaste två åren. I texten till sin budget skriver majoriteten att den nya förskolan Snickarvallens femte och sjätte avdelning enligt plan ska öppnas i januari och februari 2018, för att nå kommunens mål med små barngrupper. Det låter fint, men är ren osanning då de inte har skickat med en enda krona för att förverkliga detta! Den femte avdelningen ämnar de öppna med de medel inom budget, vilket innebär sämre kvalitet där och på övriga förskolor i Tibro, genom att ha större barngrupper och glesa ut personalen. Den sjätte avdelningen avser de inte ens öppna under 2018, så trots att vi har en ny och fin förskola kommer de nuvarande barngrupperna i Tibro få utökas markant senast i april.

KD har alltid barnens bästa för ögonen när vi formar vår politik och mitt slagord i valrörelsen 2014 var ”för att barnen ska bli vinnare”. I majoritetens budget förlorar såväl kommunens egen personal på förskolorna så väl som barnen. Och barnens situation spelar roll. Trygga, små barngrupper med god personaltäthet ger bättre förutsättningar för barnens trygga utveckling vilket är en vinst för hela samhället och för individen genom livet.

Den budget vi i Kristdemokraterna tillsammans med Moderaterna och Liberalerna framlade möjliggör att anställa personal på Snickarvallens två sista avdelningar. Målet med små barngrupper och arbetsro för personalen skulle kunna uppnås. Men det röstade majoriteten ner!

Sist vill jag ge en skopa av sleven till SD Tibro. De säger sig kunna styra Tibro bättre. Även om sossarnas budget var dålig, så gjorde de i alla fall en ansats. SD bemödade sig inte ens om att presentera en egen budget. De gjorde inte ett enda inlägg i debatten och avstod från att rösta på vare sig vår eller sossarnas budget. Genom budget styrs kommunen. Vad SD vill med Tibro är oklart.

Vad KD vill är glasklart, vi vill ge goda förutsättningar för barnens utveckling.

Maria Maric, gruppledare Kristdemokraterna.

Leave a Reply