KD vill barnens bästa

posted in: Nyheter | 0

I måndags i Tibro togs budget för 2018. Tibro styrs av S, V, C och Mp, även om Mp låtit sin stol stå tom de senaste två åren. I texten till sin budget skriver majoriteten att den nya förskolan Snickarvallens … Continued

Mer flexibilitet inom barnomsorgen

posted in: Nyheter | 0

Kristdemokraterna i Tibro har genom Maria Maric (ordinarie BUN ledamot) och Jan Lundqvist (ersättande BUN ledamot), lämnat en motion med två förslag om hur barnomsorgen i Tibro kommun kan göras mer flexibel genom att erbjuda föräldrar fler möjligheter än de … Continued

Medborgardialog

posted in: Nyheter | 0

Kristdemokraterna har lämnat sin tredje motion på kort tid gällande den utveckling mot en starkare, närmare och öppnare lokaldemokrati vi önskar se framöver. Vi har lämnat tre förslag som ska föra politiker och kommunmedborgare närmare varandra. Det första förslaget gäller … Continued

Fler barnomsorgsplatser

posted in: Nyheter | 0

Moderaterna och Kristdemokraterna har som en del av vårt samarbete genom PeO Andersson och Maria Marić lämnat in en gemensam motion, med syfte att lyfta frågan om nya förskolelokaler i Tibro. Ett spännande förnyelsearbete har påbörjats för att kunna förverkliga … Continued

Vitsippspriset 2014

posted in: Nyheter | 0

Vitsippspriset delas ut varje år i de kommuner där kristdemokraterna är aktiva och det är tredje gången vi gör det i Tibro. 2012 tilldelades priset Jan-Inge och Ewa Thörn för dras engagemang och idé kring äldremässan här i Tibro. En … Continued

Fotografering

posted in: Aktuellt | 0

Nu har vi fotograferat för valfoldrarna. Får se vilka foton som fungerar att använda.  

Glögg och pepparkakor

posted in: Nyheter | 0

Fredagen den 29 nov bjöd Kristdemokraterna i Tibro på glögg och pepparkakor under torghandeln. Många ville diskutera och samtala om viktiga frågor. På bilden Maria Maric, Karolina Lund, Annika Eclund, Lars-Åke Jonsson och Lillemor Johanson.

Valårsplanering

posted in: Nyheter | 0

Kristdemokraternas lokalavdelning i Tibro var samlade söndagen den 24 november för att planera det kommande valåret. Peter Eclund som är vår valledare gick igenom tidsplan och hur material m.m. kommer att se ut. Dagen till ära hade vice ordförande Maria … Continued

Medborgardialog om skolsituationen

posted in: Nyheter | 0

Kristdemokraterna i Tibro har tagit initiativ till en medborgadialog om skolsituationen i Tibro. Mötet hölls på Fågelviksgymnasiet den 14 aug. Ett 40-tal föräldrar mötte upp. Utvecklingsledare Mattias Gustafsson deltog liksom rektorerna Marie Ahlander, Annica Henrysson och Thomas Blomgren. BUN-ledamöter från … Continued

Vitsippspriset i Tibro

posted in: Nyheter | 0

Vitsippspriset i Tibro delades i år ut i samband med festivalen UppÅner. Priset tilldelades Ulf Pettersson för hans insatser att göra tillvaron trevlig på Tibro äldrecentrum med hjälp av musikprogram. Ulf spelar  musik de äldre gillar. Äldrecentrum har 1100 besökare … Continued

1 2 3 4 8