Arbetsdag i Bråbacka

posted in: Nyheter | 0

KD avdelningen i Tibro var samlade för en arbetsdag i vackra Bråbacka lördagen den 15 september. Det är halvtid i mandatperioden och diskussionen handlade mycket om huruvida vi lyckats genomföra våra vallöften. Många viktiga beslut fattades och stämningen var som … Continued

Årets kulturstipendiat utsedd!

posted in: Nyheter | 0

Gunilla Holm blev årets stipendiat. Hon uppvaktades av kulturnämndens ordförande Peter Eclund och bibliotekschef Anna Ohlsson. Bilder och mer information på Tibro kommuns hemsida

Alliansen i Skaraborg besöker Hantverkscentrum i Tibro

posted in: Aktuellt | 0

– För mig som alltid värnat handens kunskap kommer besöket på Hantverkscentrum vara väldigt intressant. Det säger Annika Eclund, Kristdemokratisk riksdagsledamot för Skaraborg, inför Alliansens riksdagsledamöters besök på Hantverkscentrum nu på måndag den 14 klockan 10.00 ”Hantverkscentrum erbjuder utbildningar som … Continued

Parboendegaranti i äldreomsorgen | motion 2010/11:So243

posted in: Motioner | 0

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att följa införandet av en parboendegaranti i äldreomsorgen och analysera de hinder som eventuellt finns.
Motivering
Äldre, som har levt ett långt liv tillsammans, ställs oftast inför en fysisk skilsmässa när den ene hamnar i behov av vård och omsorg. […]

Kristna minoriteters situation i Mellanöstern | motion 2010/11:U216

posted in: Motioner | 0

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att man i svensk utrikespolitik ska verka för att utveckla demokratin i Mellanöstern och att minoriteter garanteras mänskliga fri- och rättigheter.
Motivering
I Mellanöstern finns många olika minoriteter, ofta baserat på en tydlig uppdelning mellan olika religiösa gemenskaper. De kristna minoriteterna finns […]

Apatiska flyktingbarn | motion 2010/11:Sf203

posted in: Motioner | 0

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om apatiska flyktingbarn.
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att barnkonventionen bör inkorporeras i svensk lag.1
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en flyktingbarnskommission bör tillsättas.
1 Yrkande 2 […]

Lärarlegitimation

Jag vill börja med att utropa Äntligen! Äntligen kommer lärarlegitimationen att bli verklighet. En mycket välkommen reform för att öka kvaliteten i svensk skola. Det är oroande att resultaten i den svenska skolan har sjunkit under de senaste årtiondena. Men alliansregeringen har tagit de låga resultaten på allvar och lagt om skolpolitiken genom att införa […]

1 2 3 4 5 8