Utbildningsutskottets betänkande 2010/11:UbU6

Herr/Fru talman
FN:s deklaration om barns rättigheter formulerar det självklara: att barns bästa ska komma i första rummet. Det är också själva utgångspunkten för mig som kristdemokrat när politiska förutsättningar för barns omsorg ska utformas.
Vi har en förskola i Sverige med mycket hög kvalité. Vi kan vara stolta över våra professionella pedagoger och vår svenska modell. […]

Att åldras med värdighet

posted in: Aktuellt | 0

Kristdemokraterna har länge kämpat för att på ett bättre sätt möta de äldres behov. Idag präglas äldreomsorgen av ett standardiserat arbetssätt som inte på ett tillfredställande sätt tar hänsyn till de äldres varierande och unika önskningar och viljor.
Många äldre är nöjda med den omsorg de får, men de önskemål som framkommer är att vården ska […]

Med i Ekot

posted in: Aktuellt | 0

Medverkade i Ekot i ett inslag kring Kristdemokraternas inställning till bland annat insemination för ensamstående. Lyssna här.

En familjepolitik för hela livet

| 0

En familjepolitik för hela livet

– En familj har du hela livet och det är viktigt att familjen får allt tänkbart stöd. Under småbarnsåren grundläggs mycket och jag vill att familjen ska ha största möjliga flexibilitet. Men ja…

Barnprogram | insändare

posted in: Aktuellt | 0

Maria Larsson, Barn- och äldreminister (KD) har i en rapport presenterat ett fempunktsprogram för att färre barn ska behöva omhändertas. Många barn far fortfarande illa och det finns ett stort behov av att i tid bryta en negativ utveckling. Barnministern föreslår därför att varje kommun ska erbjuda föräldrastöd till alla familjer med barn upp till […]

Anpassad vård efter de äldres behov | artikel

posted in: Aktuellt | 0

publicerad i Mariestads-tidningen 2/2-11
Det finns mycket att vara stolt över i svensk sjukvård och äldreomsorg. I stor utsträckning fungerar de flesta verksamheter bra. Men när äldre personer – och deras anhöriga – tillfrågas om hur de uppfattar vården och omsorgen framkommer att äldre med dålig hälsa genomgående är mindre nöjda.

Vi vet […]

Intervju i GT| artikel

posted in: Aktuellt | 0

Kristdemokraterna är alliansens sociala röst och den dimensionen, som betonar mänskliga värden, behövs så väl. Allt kan inte handla om ekonomin.
Läs hela intervjun här.

Gårdsförsäljning och byggande

posted in: Aktuellt | 0

Förmiddagen ägnades åt att tillsammans med riksdagsledamöter från de övriga Alliansparrtierna träffa en ”vinbonde” och en matambassadör. Läs artikel här och lyssna också på inslag i p 4 Radio Skaraborg strax efter 15.30. Lidköpingsnytt skriver här och Nya Lidköpings-tidningen skriver här.

Civil och bostadsminister Stefan Attefall (KD) tog senare idag första spadtaget till […]

Gårdsförsäljning och byggande

posted in: Aktuellt | 0

Förmiddagen ägnades åt att tillsammans med riksdagsledamöter från de övriga Alliansparrtierna träffa en ”vinbonde” och en matambassadör. Läs artikel här och lyssna också på inslag i p 4 Radio Skaraborg strax efter 15.30. Lidköpingsnytt skriver här och Nya Lidköpings-tidningen skriver här.

Kompetenta lärare-skolans viktigaste resurs

| 0

Kompetenta och engagerade lärare är grunden för att eleverna ska få en bra utbildning och en bra start på vuxenlivet. Just nu genomförs och kommer det att genomföras en lång rad reformen inom skolans område. Nationella prov från årskurs 3, r…

1 2 3 4 5 6 8