Våra förtroendeuppdrag i Tibro

Kommunstyrelsen
Stefan Larsson, ordinarie ledamot, plats i KSAU
Orvar Andersson, ersättare

Socialnämnd
Barbro Lund, ordinarie ledamot, plats i AU efter halva mandatperioden
Kjell-Åke Johansson, ersättare

Barn- och utbildningsnämnd
Annika Singelton, ordinarie ledamot
Maria Maric, ersättare

Byggnadsnämnd
Kjell-Åke Johanson, ordinarie ledamot
Kenneth Andersson, ersättare

Kultur- och fritidsnämnd
Peter Eclund, ordinarie ledamot, ordförande
Daniel Ishaya, ersättare

Valnämnd
Kjell-Åke Johanson, ordinarie ledamot, ordförande
Anna Ohlsson, ersättare

Tibro Energi AB
Anna Ohlsson, suppleant i styrelsen

Tibro Energi Försäljning AB
Anna Ohlsson, suppleant i styrelsen

AB Tibrobyggen
Anna Ohlsson, suppleant i styrelsen

Gode män vid lantmäteriförrättningar
Kenneth Andersson, tätortsförhållanden
Orvar Andersson, tätortsförhållanden