Våra uppdrag under innevarande mandatperiod 2015-2018 är:

Kommunfullmäktige
Ordinarie ledamöter Krister Rohman och Torgny Hedlund.
Krister Rohman är andre vice ordförande i KF.
Ersättare Charlotte Daremark och Claes Andersson

Kommunstyrelsen
Ersättare Krister Rohman

Barn- och utbildningsnämnden
Vice ordförande Krister Rohman

Tekniska nämnden
Vice ordförande Håkan Daremark

Social-och omvårdnadsnämnden
Ersättare Charlotte Daremark

Valnämnden
Ordinarie ledamot Claes Andersson