Våra uppdrag:

Kommunfullmäktige
Ordinarie ledamöter Krister Rohman och Torgny Hedlund.
Krister Rohman är andre vice ordförande i KF.
Ersättare i KF är Claes Andersson, Roger Lundvold

Kommunstyrelsen
Ersättare Charlotte Daremark

Barn- och utbildningsnämnden
Vice ordförande Krister Rohman

Samhällsbyggnadsnämnden
Ordinarie i nämnd och arbetsutskott Roger Lundvold

Social-och omvårdnadsnämnden
Ersättare Håkan Daremark

Valnämnden
Ordinarie ledamot Claes Andersson

Jävsnämnden

Vice ordförande Torgny Hedlund