Våra uppdrag:

Kommunfullmäktige
Ordinarie ledamöter Krister Rohman och Torgny Hedlund.
Krister Rohman är andre vice ordförande i KF.
Ersättare Claes Andersson, Roger Lundvold

Kommunstyrelsen
Ersättare Krister Rohman

Barn- och utbildningsnämnden
Vice ordförande Krister Rohman

Tekniska nämnden
Vice ordförande Håkan Daremark

Social-och omvårdnadsnämnden
Ersättare Charlotte Daremark

Valnämnden
Ordinarie ledamot Claes Andersson