Våra politiska företrädare i Riksdag och Region är följande personer:

Riksdag:
Annika Eclund

Regionfullmäktige:
Conny Brännberg
Eva-Lott Gram
Dan Hovskär
Maj Ader
Tommy Larsson