Försöker du också få ihop livets olika delar, hämtningar och lämningar, familjeliv, aktiva fritidsintressen arbetsliv och allt det som hör vardagen till? Du är inte ensam.

Många slits mellan olika viljor och krav, hemma och på jobbet. Så är det och så kommer där säkert alltid att vara. Men vi, Kristdemokrater i Vara vill göra vad vi kan för att underlätta för familjer så att det lättare går att få ihop vardagen.

Kristdemokraterna i Vara tror att vår tids viktigaste utmaning är att barn och unga skall få en god uppväxt. Vår kommun ska erbjuda bra barnomsorg och en skola där varje barn får utvecklas utifrån sina egna förutsättningar, -på riktigt!

Barn  som lever under svåra hemförhållanden med alkoholiserade föräldrar, vilket inte är alltför ovanligt behöver någon att tala med.  Kanske  ingår det också att barnet är ett mobboffer  Det ska finnas  hjälp och stöd för sådana barn.

Detta behöver uppmärksammas !

Kristdemokraterna i Vara vill liksom Göran Hägglund, att den  som är över 85 år, ska om önskemål finns, få komma in på äldreboende utan biståndsbedömning. Där ska man få ett värdigt bemötande välsmakande och näringsriktig mat, utevistelse och program och trevlig gemenskap regelbundet.

Vuxna, såväl föräldrar som lärare och fotbollsledare ska ges tid för barnen. För vi vet att det är grunden för att barn skall må bra. Vi ses det som en självklarhet att att ge alla barn som far illa den hjälp det behöver, en barndom går inte i repris, vi måste agera när barnen är små och vi måste göra det nu. Det är vårt politiska ansvar att se till att barnens uppväxt blir bra, och vi kommer att arbeta hårt för att verkställa detta.

Men vi söker ditt förtroende för att möjliggöra det verställande som behövs, Vara kommun skall bli en ännu bättre kommun för barn och unga att växa upp i. Vi är inte nöjda för än alla barn och ungas behov är tillgodosedda.

Hjälp oss att göra Vara kommun en tryggare och mer välmående kommun för vår framtid, våra barn och unga. Rösta på Kristdemokraterna i Vara kommun den 14 september.

Johan Olsson, Kvänum
Therése Helqvist, Ryda
Catarina Andersson, Kvänum
Lotta Santos, Vara