Kristdemokraterna vill se en nystart för Skaraborg

Sverige befinner sig i kris. Det sker skjutningar nästan var och varannan dag, ungdomsrånen ökar och kriminaliteten tar sig allt värre uttryck. Samtidigt får människor vänta alldeles för länge på vård och den ekonomiska krisen drabbar hela landet.  Nu behövs reformer för att människor i Skaraborg ska kunna vara trygga, ha ett arbete att gå till och få vård i tid. 

Skaraborg, schlätta, är fantastiskt. Sveriges vackraste vyer har vi över slättarna, det är landskap som slår det mesta. Vi har växande företag, städer som bygger bostäder i hög takt och skolor som anstränger sig för att elever ska lära sig så mycket det bara går i skolan. Men även om mycket är bra i våra kommuner, så dras också Skaraborg med stora problem. Även om Skaraborg i många fall är tryggare, har ett bättre näringslivsklimat och mindre problem med kriminalitet än andra kommuner, så märker vi även av problemen bland Skaraborgskommunerna. Kristdemokraterna vill se starka familjer som kan frodas och leva tillsammans i hela Skaraborg, men för att familjer ska kunna leva bra liv i frihet krävs det att politiken gör sin del – samhällskontraktet ska leverera. Kristdemokraterna ser därför ett antal områden där politiken måste göra mer.

Skaraborg ska inte ha några vårdköer

Sjukvården är en av samhällets viktigaste funktioner. Kristdemokraterna har länge varit ett ledande sjukvårdsparti som med kraft och engagemang drivit fram konkreta reformförslag för att stärka och rusta upp svensk sjukvård. Inte minst under Göran Hägglunds tid som socialminister och chef för Socialdepartementet. Nu ser vi dock oroande tecken i Skaraborg – vårdköerna växer just nu på Skaraborgs sjukhus och det är allt fler patienter som inte får vård i tid. Situationen har förvärrats med anledning av Coronaviruset som har tagit kraft och resurser – det är därför viktigt att satsa på sjukvården så att den fortsatt kan hålla hög kvalitet och leverera den vård som medborgarna förtjänar.

Regeringen har misslyckats med tryggheten

Sverige befinner sig inte bara i en sjukvårdskris, utan också i en trygghetskris. I Sverige sker det vardagligen skjutningar och sprängningar är mycket vanligt. Bestialiska ungdomsrån och förnedringsrån sker och kriminaliteten tar sig i allt värre uttryck. Regeringen har lovat att bekämpa den organiserade kriminaliteten – men sedan de kom till makten 2014 har läget bara förvärrats. Sverige befinner sig mitt i en trygghetskris och det är uppenbart att kriminella gäng i praktiken har tagit över vissa områden, det är oacceptabelt. Polisen har arbetat effektivt mot kriminalitet i Skaraborg – men vi har stora problem här också med kriminella gäng och grov kriminalitet. Den behöver bekämpas med full kraft, här och nu. Det krävs fler poliser, skärpta straff och ökade möjligheter för polisen och åklagarmyndigheten att bedriva förundersökningar. Trygghetskrisen måste mötas med konkreta reformer – inte tomma ord. Där skiljer sig Kristdemokraterna från den nuvarande regeringen.